PETYCJA W SPRAWIE ZANIECHANIA DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU LIKWIDACJĘ LEKARSKIEGO STAŻU PODYPLOMOWEGO

STAŻ_PROTEST.png 

Ministerstwo Zdrowia,
Sejm RP,
Senat RP,
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

  My niżej podpisani Studenci i Studentki kierunków Lekarskich, Lekarki i Lekarze Stażyści wyrażamy głębokie zaniepokojenie i wyraźnie sprzeciwiamy się próbom ograniczenia lub likwidacji lekarskiego stażu podyplomowego.

    Wbrew opinii Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Ministerstwa Zdrowia, w obecnej sytuacji, studia na kierunku lekarskim nie przygotowują absolwentów w stopniu wystarczającym do samodzielnego wykonywania zawodu, niezwłocznie po ich ukończeniu.Staż podyplomowy to czas w którym młodzi Lekarze i młode Lekarki zapoznają się z działaniem polskiego systemu ochrony zdrowia oraz po raz pierwszy w swoim życiu, pod nadzorem opiekuna, zostaje im powierzona opieka nad pacjentami. To wtedy zapoznajemy się z praktycznymi aspektami wiedzy, jaką nabyliśmy w czasie studiów i pod kontrolą doświadczonych kolegów możemy wykorzystać ją w bezpieczny sposób. 

    Taka praktyka jest dla nas szczególnie wartościowa w warunkach pandemii SARS-CoV-2, kiedy wiele zajęć w procesie kształcenia odbywało się w formie zdalnej, co z konieczności wiązało się ze zmniejszeniem realnego kontaktu z pacjentami oraz placówkami ochrony zdrowia.

    Naszym zdaniem likwidacja lekarskiego stażu podyplomowego, w imię doraźnych oszczędności, prowadziłaby do dalszego obniżania standardów jakości kształcenia pracowników ochrony zdrowia, bezpośrednio zagrażając zdrowiu i życiu pacjentów. Co więcej takie działanie doprowadzi do sytuacji w której niedoświadczeni Lekarze i Lekarki będą w ogromnym stopniu narażeni na odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną, jaka grozi im za popełnienie nieumyślnych błędów medycznych.

    Z wyrazami szacunku

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dawid Żyrek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...