PETYCJA W SPRAWIE ZGORZELECKIEJ RADIOTERAPII

Zgorzelec, 3.10.2018 r.

Nadawca:

Stowarzyszenie „AMAZONEK”
i osób z chorobą nowotworową
ul. Warszawska 1/114
59-900 Zgorzelec
REGON 021494550, NIP 615-203-24-86  

Adresat:

Szanowny Pan
Andrzej Jacyna
Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia        

 

PETYCJA W SPRAWIE ZGORZELECKIEJ RADIOTERAPII    

 

     Z wielkim bólem i przykrością, ale powodowani troską o dobro nas, pacjentów onkologicznych z regionu Zgorzelca i okolic, zdecydowaliśmy się na wystąpienie i apel o wsparcie. Patowa sytuacja, w jakiej od miesięcy znajduje się Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny ZOZ w Zgorzelcu i powstałe przy nim centrum radioterapii, wzmaga niepokój w nas – pacjentach i naszych rodzinach, pogarszając już i tak trudną sytuację opieki medycznej na naszym terenie. Istnienie radioterapii i możliwość leczenia chorych na nowotwory są zagrożone.

     Od marca 2018 roku Centrum Radioterapii w Zgorzelcu  jest gotowe. Ta placówka, z dwoma najnowszej generacji akceleratorami oraz tomografem komputerowym, gotowa przyjąć rocznie 1200 pacjentów cierpiących na różne nowotwory – od siedmiu miesięcy stoi pusta. Najlepszy sprzęt stoi niewykorzystany – „obrasta kurzem”, przeszkolony personel medyczny czeka od miesięcy na decyzję o uruchomieniu. Ośrodek, na który niecierpliwie czekali chorzy ze Zgorzelca, ich najbliżsi, wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro polskiej onkologii, nie może spełniać celu, do którego został powołany. Inwestycja ta była i jest niezbędna z punktu widzenia potrzeb pacjentów, stanowi bowiem niezbędne uzupełnienie medycznej działalności zgorzeleckiego szpitala, największej placówki leczniczej w tym rejonie Dolnego Śląska, leczącej co roku 46 tys. chorych.   

     Centrum radioterapii stoi puste, niewykorzystane, tymczasem pacjenci chorzy na nowotwory muszą jeździć na leczenie do oddalonych o wiele kilometrów miast: Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Wrocławia – z rejonu, z którego brakuje bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. Szukając pomocy w ciężkiej chorobie i walcząc codziennie o swoje życie, często w złym stanie psychicznym i fizycznym, zmuszeni są wielokrotnie pokonywać długą i dla nich wyjątkowo męczącą drogę. I mamy wrażenie, że to nie brak funduszy na powstanie placówki skazuje ich na te niczym nieuzasadnione – nie bójmy się tego powiedzieć – męczarnie. Zdajemy sobie doskonale sprawę z procedur i czasu koniecznego na ich przeprowadzenie, ale ta patowa sytuacja trwa już wiele miesięcy – zbyt wiele miesięcy. Bezwładność NFZ-u, a być może jego celowe działania mające na celu „unieruchomienie” nowoczesnego ośrodka radioterapii powstałego przy naszym szpitalu działają na szkodę wielu chorych i ich rodzin. Nie możemy się już dłużej przyglądać temu bezsilnie.

     Misją szpitala jest ratowanie życia i zdrowia, świadczenie usług medycznych dla wszystkich chorych, którzy takiej pomocy potrzebują. Nie jest nią na pewno nieustanne lawirowanie i lobbowanie na różnych szczeblach o to, by Fundusz zechciał zgodzić się na leczenie radioterapeutyczne w Zgorzelcu.  

     Nie zgadzamy się na to, aby dzielić chorych na lepszych i gorszych. Na tych, którym się udało, bo mieszkają blisko działających ośrodków radioterapii, i na tych, którym się tę szansę bezlitośnie odbiera. Nie zgadzamy się na to, aby pacjenci z regionu Zgorzelca musieli dodatkowo cierpieć i tracić czas, siły oraz pieniądze pokonując wiele kilometrów, bo przez czyjąś, niezrozumiałą dla nas decyzję, nie mogą się leczyć na miejscu. Nie zgadzamy się na to, by nasi chorzy: najbliżsi, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi umierali, bo nie mają już siły się leczyć z dala od rodziny. Prosimy o wsparcie chorych z regionu zgorzeleckiego i umożliwienie działalności ośrodka radioterapii w Zgorzelcu.  

 

Petycja (PDF): https://www.dropbox.com/s/lr3id1n87g2b0i0/Petycja.pdf?dl=0

Prośba Stowarzyszenia "Amazonek" i osób z chorobą nowotworową w Zgorzelcu (PDF): https://www.dropbox.com/s/mcabxsoz50rq6ry/Prosba_Amazonki.pdf?dl=0

IMG_1184.JPG

IMG_11851.JPG

IMG_0890.JPG


Dorota Gruchalska, Roman Wisiecki - Stow. "Amazonek" i osób z chorobą nowotworową w Zgorzelcu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dorota Gruchalska, Roman Wisiecki - Stow. "Amazonek" i osób z chorobą nowotworową w Zgorzelcu do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook