Petycja w sprawie ZWIEKSZENIA KURSÓW AUTOBUSU LINI NR 9 w Gminie Miedziana Góra

  1. Petycja w sprawie zwiększenia kursów autobusu linii nr 9 przejeżdżającą przez Gminę Miedziana Góra. My Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra zwracamy się z petycja o przywrócenie kursów sprzed pandemii autobusu linii nr 9 przejeżdżającej przez Gminę Miedziana Góra bądź o zwiększenie kursów. Na szczególną uwagę zasługują kursy poranne. Około godziny 6.50 ww. autobus jest przepełniony. Stwarza to nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów zarówno dzieci, młodzieży dojeżdżających do szkół jak i osób dorosłych dojeżdżających do miejsc pracy (otwarte drzwi autobusu bo nie da się ich zamknąć z przepełnienia, duchota, ścisk, brak bezpiecznego miejsca tak aby pasażer mógł trzymać się barierek, siedzieć). Niekiedy autobus ww. nie zatrzymuje się wiec jest kolejny problem. Jak dojechać do Kielc. Należy zaznaczyć, iż większość tych osób ma wykupione bilety miesięczne. Wnosimy o dodatkowy kurs w godzinach rannych oraz o to aby w tych godzinach kursował autobus długi tzw. przegubowy. Kolejny problem zaczyna się po godzinie 14.00 duże przerwy pomiędzy kursami powodują, ze dzieci kończąc o godzinie 14.20 (a tak kończą dzieci lekcje w większości szkół) muszą czekać około 2 godziny na autobus powrotny do domu. Musimy mieć na uwadze, że już niedługo przyjdzie zima i zacznie się szybko robić ciemno. Dzieci po takim wyczekiwaniu na autobus będą bardzo zmęczone, głodne, zziębnięte a muszą mieć czas jeszcze na a naukę, odrobienie lekcji, odpoczynek, zajęcia dodatkowe. Optymalnym rozwiązaniem były by kursy z Kielc o godzinach 14.20, 15.00, 15.45, 16.40 oraz 18.00. Prosimy o uwzględnienie naszej petycji i zwiększenie kursów autobusu linii 9 przez Gminę Miedziana Góra.

Anna Zapała-Śledź    Skontaktuj się z autorem petycji