Petycja ws. Dyrektywy Tytoniowej

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze

 


Celem nadrzędnym Dyrektywy o Produktach Tytoniowych jest ochrona życia i zdrowia milionów obecnych i zmniejszenie liczby przyszłych użytkowników wyrobów tytoniowych. Nieprawdą jest, jak twierdzi lobby tytoniowe, że te regulacje spowodują niekorzystne konsekwencje dla Polski. Apeluję zatem o zdecydowane poparcie zapisów Dyrektywy w trosce o dobro obywateli naszego kraju.


Unijna Dyrektywa o Produktach Tytoniowych powstała w odpowiedzi na alarmujące statystyki – palenie tytoniu zabija 700 000 obywateli Unii Europejskiej rocznie, w tym 70 000 Polaków. Jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów w Europie i na świecie. Unijna Dyrektywa ma na celu uregulowanie produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Zastosowane w niej narzędzia ograniczania popytu mają silne podstawy naukowe i przyczynią się zdecydowanie do zmniejszenia szkodliwej konsumpcji tytoniu. Ofiarą tego nałogu padają szczególnie ludzie młodzi, w wyniku marketingu stosowanego przez firmy tytoniowe (m.in. uatrakcyjnianiem papierosów zapachem mentolu i kształtem typu slim). W Polsce każdego dnia ok. 500 dzieci rozpoczyna palenie papierosów. Połowa z nich, gdy będzie w wieku produkcyjnym umrze przedwcześnie w wyniku m.in. zawałów serca, udarów mózgu, czy licznych nowotworów. Oznacza to miliardowe straty dla gospodarki. Tym samym zmiany do Dyrektywy są dobre dla Polski gdyż doprowadzą do zmniejszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wynikających z palenia. Głośny protest wielu środowisk utrzymujących się z handlu tymi produktami tylko potwierdza skuteczność zastosowanych rozwiązań.

 

Polska nie może być obojętna. W 2006 r. ratyfikowała Ramową Konwencję WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, w której zdecydowała się nadać priorytetowe znaczenie dla przysługującego nam prawa do ochrony zdrowia publicznego. Dlatego też musi chronić politykę zdrowia publicznego przed interesami przemysłu tytoniowego.

 

Mając na uwadze działania lobbingowe, podejmowane przez branżę tytoniową, w której sześć największych firm na świecie odnotowało w 2010 roku zyski na poziomie 346 miliardów dolarów, kosztem zdrowia i życia wielu istnień, apeluję, aby nie ulegał Pan ich naciskom. Oczekuję od Pana, jako Prezesa Rady Ministrów, że stanie Pan w obronie dobra Polaków, a nie branży tytoniowej.


Partnerstwo "Polska bez Dymu"    Skontaktuj się z autorem petycji