Petycja w/s likwidacji Straży Miejskiej!!!

LIKWIDACJA STRAŻY MIEJSKIEJ!!!!

Zwracamy się z apalem o zlikwidowanie Straży Miejskiej w trybie natychmiastowym. Jest to instytucja kompletnie niepotrzebna w funkcjonowaniu każdego z polskich miast. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wielokrotnie przekraczają swoje uprawnienia, a niejednokrotnie naruszają prawa obywateli zapisane w Konstytucji. Przykłady takich zachowań mieliśmy ostatnio możliwość zaobserwować w ogólnopolskich miediach. Niewątpliwie utrzymanie grupy pracowników, znacząco obciąża budżety miast. Pieniądze te można przeznaczyć na inne, dużo ważniejsze cele niż utrzymywanie instytucji, która nie daje żadnych korzyści, jak również nie sprawia poczucia większego bezpieczeństwach w polskich miastach. Osoby pracuące w tych służbach czują się bezkarne, bo podczas wykonywania swych obowiązków są ubrane w mundur. Warto zadać sobie pytanie czy osoby dbające o nasze bezpieczeństwo powinny czyć się bezkarne i powinny naruszać nasze prawa ? Powiedzmy stanowcze NIE marnotrawieniu naszych pieniędzy, z których utrzymywani są Strażnicy Miejscy!!!