Petycja ws. zakazu prowadzenia polowań podczas trwania stanu epidemii

Do 

Mateusza Morawieckiego, 

Prezesa Rady Ministrów

PETYCJA W SPRAWIE ZAKAZU PROWADZENIA POLOWAŃ PODCZAS TRWANIA STANU EPIDEMII  

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec wyłączenia prowadzenia polowań z zakazu przemieszczania się na obszarze kraju w czasie epidemii.

Uważamy za ze wszech miar szkodliwą nowelizację Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566), wprowadzoną 1 kwietnia. W swojej pierwotnej wersji rozporządzenie wprowadziło istotne ograniczenia dla obywateli, dotyczące m.in. przemieszczania się. Jest ono dozwolone wyłącznie w przypadku dojazdu do pracy, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, wolontariatu na rzecz walki z epidemią oraz udziału w obrzędach religijnych. Nowelizując rozporządzenie, do tego krótkiego katalogu Rada Ministrów dodała możliwość prowadzenia polowań i wszystkie czynności z tym związane. Apelujemy o natychmiastowe usunięcie tego zapisu.

Wprowadzone przez rząd zakazy istotnie ograniczają prawa i wolności obywatelskie i budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. Obostrzenia te bez wątpienia powodują ogromne niedogodności dla Polaków, zmuszając ich w praktyce do życia w kwarantannie, która nie wiadomo jak długo potrwa. Stworzenie wyjątku dla myśliwych pokazuje absolutną nierówność w traktowaniu społeczeństwa. To sygnał od władz, że istnieje lepsza kasta, mająca większe prawa niż „zwykli” obywatele. W obecnej sytuacji walki z epidemią kluczowe jest, żebyśmy wszyscy stosowali się do wprowadzanych nakazów i zakazów. Ostatni krok rządu jest działaniem w odwrotnym kierunku. Pokazując, że są lepsi i gorsi, bardziej i mniej uprzywilejowani, pozbawia wielu obywateli motywacji do ograniczania swojej aktywności, co z dnia na dzień jest coraz trudniejsze.

Zezwolenie na prowadzenie polowań i związanych z nimi czynności zwiększa również ryzyko szerzenia się epidemii. Z polowaniami związany jest cały łańcuch czynności – od zakupu amunicji, poprzez zgłoszenie polowania, po odwiedzenie weterynarza i skupu dziczyzny. Ponadto polowania zwykle prowadzone są przez myśliwych w grupach. Często są to osoby pochodzące z różnych miejscowości, które po wspólnym polowaniu, wracając do własnych rodzin, mogą zawieźć ze sobą wirusa.

Przeciw wyłączeniu polowań z zakazu przemieszczania się przemawia jeszcze co najmniej jeden argument. Zabijanie zwierząt przez myśliwych budzi poważne wątpliwości etyczne. Z tego powodu powinno być poddane szczególnej kontroli społecznej. W obecnych warunkach kontrola ta jest kompletnie niemożliwa, ponieważ cała uwaga Polaków skupiona jest na walce z pandemią. Również służby mundurowe zaangażowane są w związane z tym działania.

W związku z powyższą argumentacją domagamy się stanowczo równego traktowania wszystkich obywateli i zniesienia wyjątku dla myśliwych od zakazu przemieszczania się.


Łukasz Gibała i stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Gibała i stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...