Petycja ws. zaprzestania finansowania reklam w tygodniku "Gazeta Polska"

Warszawa, 22 lipca 2019 r.

DO:
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu PKN Orlen S.A.
Olgierd Cieślik
Prezes Zarządu Totalizator Sportowy S.A.
Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Bank Polski S.A.
Piotr Woźniak
PGNiG S.A.
Grzegorz Ksepko
p.o. Prezesa Zarządu Energa S.A.
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.


Szanowni Panowie Prezesi,

w związku z haniebną działalnością tygodnika „Gazeta Polska”, który do swojego najbliższego numeru w dniu 24 lipca 2019 roku planuje dołączyć naklejki z nawołującym do nienawiści hasłem „Strefa wolna od LGBT”, zwracamy się z żądaniem wycofania budżetów reklamowych w tym periodyku oraz innych tytułach drukowanych lub elektronicznych wydawanych przez wydawcę tygodnika – Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

Stanowczo sprzeciwiamy się haniebnym działaniom, jakie planuje „Gazeta Polska”. W Polsce nie ma przestrzeni do nawoływania do szerzenia nienawiści i czerpania z najgorszych wzorców, godzących w prawa i wolności człowieka. Pierwsze zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie już wpłynęły. W związku z powyższym – mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu – zwracamy się z żądaniem zaprzestania reklamowania się Państwa firm i produktów w wydawnictwach spółki Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. To m.in. ze środków reklamowych finansowane są tak haniebne działania, jak wspomniane wyżej naklejki. Firma Empik zapowiedziała wycofanie numeru ze sprzedaży w sieci swoich salonów.

Kontynuowanie reklamowania się w tytułach wydawanych przez Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o., w tym w „Gazecie Polskiej”, będziemy odczytywać jako wspieranie tego typu narracji
i działań, które stoją w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka, zasadami współżycia społecznego oraz wzajemnego poszanowania praw i wartości.

Z poważaniem,

Inicjatywa Polska
Partia polityczna
kontakt@ipl.org.pl
www.ipl.org.pl

GP_reklamy.png


Inicjatywa Polska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa Polska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...