Petycja w/s zmiany decyzji dot. wyburzenia budynku Krakowska 36of

fff3.jpg

 

Sz.P. Arkadiusz Wiśniewski

Prezydent Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

 

Szanowny Panie Prezydencie,


Zwracamy się do pana z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej rewitalizacji ulicy Krakowskiej, która zakłada wyburzenie budynku użytkowanego przez Fundację ,,krakOFFska36” przy ulicy Krakowskiej 36of w Opolu.

Celem rewitalizacji jest z definicji „poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców, w tym walka z wykluczeniem społecznym i mające na celu odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji[1]. ”

Uważamy, że prowadzona w budynku działalność w pełni realizuje powyższe cele, zaś sam obiekt jest ważnym ośrodkiem kulturalno-społecznym na mapie Opola.

Od początku działalności fundacja prowadzi sklep społeczny ,,Graciarnia” - jedyne takie miejsce w Opolu. W myśl zasady reusingu do ponownego obiegu wprowadzane są niepotrzebne a zdatne do użytku rzeczy, które są sprzedawane za symboliczną cenę. Prowadzone są także cykliczne spotkania wymiankowe, podczas których społeczność Opola bezgotówkowo wymienia się ubraniami, zabawkami, książkami i innymi przedmiotami. W spotkaniach tych każdorazowo bierze udział od 30 do 100 osób.

Własną pracą i z własnych środków w budynku stworzono kuchnię, która co roku służy akcji Jedzenie Zamiast Bomb. Dzięki temu w okresie zimowym wolontariusze co tydzień przygotowują i rozdają ciepłe posiłki oraz ubrania potrzebującym mieszkańcom miasta Opola.

Prócz kuchni stworzono salę prób, w której obecnie swoje umiejętności rozwija blisko dwudziestu muzyków. Dodatkowo powstało pomieszczenie, w której organizowane są kameralne koncerty promujące niezależnych artystów.

W budynku funkcjonuje również pracownia plastyczna ,,Maglownia”, w której odbywają się warsztaty plastyczne dla dzieci i osób dorosłych.

Wobec powyższego, my niżej podpisani zwracamy się z wnioskiem o zmianę decyzji dotyczącej planu wyburzenia tej nieruchomości. Wierzymy, że wspólnie możemy uratować ten budynek i wpisać go w cele rewitalizacji, jakim jest „przywrócenie funkcji społecznych ulicy Krakowskiej i podwórzy.”

 

1 - Rewitalizacja w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej. 2015-12-03. [dostęp 2016-04-10].


Fundacja krakOFFska36    Skontaktuj się z autorem petycji