petycjachiny

Praktyka

Falun Dafa, znana również jako Falun Gong, to ciesząca się uznaniem na całym świecie praktyka samodoskonalenia,
korzystna dla ciała, umysłu i ducha, opierająca się na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości.
Jej założyciel, Pan Li Hongdży, zaczął publicznie nauczać Falun Dafa w maju 1992 roku w północno-wschodnich Chinach. Dzięki płynącym z niej korzyściom zdrowotnym oraz duchowym, w ciągu zaledwie kilkunastu lat, praktyka dotarła do wszystkich zakątków świata. Obecnie Falun Gong jest praktykowane w 133 krajach, wychodząc poza wszelkie podziały rasowe, etniczne i klasowe. W Chinach kontynentalnych, według badań społecznych przeprowadzanych przed 1999 rokiem przez same władze komunistyczne, uprawiało ją od 70 do 100 milionów osób. Książki Falun Dafa zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. Za korzystny wpływ na zdrowie fizyczne oraz psychiczne u podejmujących się praktyki, jak również w szerszym rozumieniu za szczególnie pozytywny wpływ na społeczeństwo, Falun Dafa została uhonorowana ponad 1500 nagrodami.

10 lat brutalnych prześladowań z rąk komunistycznego reżimu w Chinach

Początkowo Falun Dafa została przyjęta z otwartymi rękami przez władze chińskie ze względu na szeroko udokumentowane korzyści zdrowotne płynące z jej uprawiania. Szacowano, że dzięki temu państwo poprzez odciążenie służby zdrowia jest w stanie zaoszczędzić miliardy juanów. Praktykę z wielkim zapałem podjęło wielu wysokiego szczebla urzędników państwowych, oraz służb mundurowych, jak i miliony zwykłych obywateli. Kiedy w 1996 roku została wydana główna książka Falun Dafa „Dżuan Falun”, wybijając się na szczyty list bestsellerowych w Chinach, wśród niektórych komunistów pojawiły się obawy, że pseudomarksistowska ideologia partyjna nie będzie w stanie konkurować ze zjawiskiem głęboko duchowym, co więcej solidnie zakorzenionym w tradycyjnej chińskiej kulturze, które w szybkim tempie zyskiwało sobie zwolenników wśród społeczeństwa.

Badania społeczne, o których mowa, ujawniły, że liczba Chińczyków praktykujących Falun Dafa przekracza o ponad 10 milionów liczbę należących do partii komunistycznej. Ponadto, ówczesny przywódca partii - Jiang Zemin, potraktował wzrastającą popularność Falun Dafa jako osobistą zniewagę. Pomimo sprzeciwu ze strony większości członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh, Jiang osobiście przeforsował decyzję, aby 20 lipca 1999 roku rozpocząć prześladowania. Ponieważ to głównie zwolennicy Jianga sprawowali realną władzę, szczególnie w wojsku, w związku z czym zgodę od sprzeciwiających się albo wymuszono, albo przeszli oni na przymusową emeryturę. Jiang Zemin mawiał otwarcie, że jego celem było "wyniszczenie Falun Gong", chwaląc się, że osiągnie to w trzy miesiące.

Od 10 lat Komunistyczna Partia Chin, wykorzystując wszystkie szczeble aparatu władzy, prześladuje w najbardziej brutalny sposób apolitycznych i pokojowo nastawionych praktykujących Falun Gong. Jest wśród nich bardzo duża ilość kobiet traktowanych szczególnie okrutnie. Trudno ustalić dokładną liczbę niewinnych osób osadzonych w aresztach i torturowanych za swoje przekonania od momentu wszczęcia prześladowań, ale większość poważnych komentatorów szacuje, że wynosi ona co najmniej kilkaset tysięcy, a najprawdopodobniej sięga kilku milionów. Dr Manfred Nowak, Sprawozdawca ds. tortur ONZ, oszacował po swojej wizycie w Chinach w listopadzie 2005 r., że praktykujący Falun Gong stanowią znacznie ponad połowę wszystkich osadzonych w chińskich obozach pracy przymusowej. Domagał się on zamknięcia tych obozów. Według danych Centrum Informacyjnego Falun Dafa, istnieje 3287 udokumentowanych przypadków zgonu praktykujących Falun Gong wskutek tortur w areszcie, choć liczba ta jest powszechnie uważana za namiastkę rzeczywistej.

Wykraczającym poza wszelkie granice człowieczeństwa jest stosowane na szeroką skalę pobieranie od żywych ludzi organów do transplantacji. Opierając się tylko na oficjalnie publikowanych statystykach, można obliczyć, że rocznie morduje się tą drogą około 8 tysięcy osób. Faktyczna liczba ofiar jest znacznie większa.

Zatem apeluję:
1. Rząd Chin musi natychmiast zakończyć prześladowania Falun Gong.
2. Polski rząd, parlament i organizacje praw człowieka powinni wezwać władze w Pekinie do zaprzestania prześladowań
Falun Gong.
3. CIPFG* ma prawo do składania tej petycji lub jej kopii do rządów różnych krajów, parlamentów, Organizacji Narodów
Zjednoczonych i międzynarodowych organizacji praw człowieka, celem nakłonienia ich do podjęcia natychmiastowych działań, aby pomóc praktykującym Falun Gong w Chinach w odzyskaniu ich praw i wolności, które w niezbywalny sposób przypisane są każdemu człowiekowi.

*Koalicja Do Badania Prześladowań Falun Gong w Chinach
www.cipfg.org, info@cipfg.org


Mateusz Filipkowski    Skontaktuj się z autorem petycji