Pismo ws. procedowanego, Naprawczego MPZP Zbójnej Góry

Warszawa, 01.08.2023

 

Sekretariat Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

 

Dotyczy: Procedowanego, Naprawczego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zbójnej Góry w rejonie ul. Fromborskiej

Szanowni Państwo,   Jesteśmy właścicielami nieruchomości, które były objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej zatwierdzonego Uchwałą Nr XCII/2348/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 16.10.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014 r., poz. 10695).

Zgodnie z przekazywanymi nam przez pracowników BAiPP, w szczególności przez:

  • Zastępczynię dyrektora Wandę Stolarską,
  • Zastępcę dyrektora Bartosza Rozbiewskiego,
  • Główną specjalistkę Agnieszkę Jasielską,
  • Magdalenę Stańczuk,

informacjami i deklaracjami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym przekazywanymi telefonicznie, mailowo i pisemnie poszczególnym mieszkańcom oraz publicznie podczas konsultacji Nowego Studium w Zodiak oraz w PKiN, serdecznie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy projektanci nanieśli poprawki na Naprawczy MPZP dla Zbójnej Góry po uwagach prawników i decyzjach Marszałka dot. odlesienia?. Miało to nastąpić najpóźniej w czerwcu/lipcu bieżącego roku.
  2. Czy projekt Naprawczego MPZP dla Zbójnej Góry został przekazany do dalszych uzgodnień? Miało to nastąpić najpóźniej w lipcu bieżącego roku.
  3. Kiedy Naprawczy MPZP dla Zbójnej Góry zostanie wyłożony do publicznej wiadomości?

Państwa praca trwa już ponad 2 lata i nie jednokrotnie byliśmy zapewniani, że sprawa zostanie załatwiona już za moment. Dużym problemem, zarówno dla Państwa jak i dla nas, jest ubiegający okres przedawnienia, w którym możemy wystąpić z roszczeniem o odpowiedzialność odszkodowawczą Miasta st. Warszawy za obniżenie wartości gruntów i nieruchomości wskutek stwierdzenia nieważności MPZP dla Zbójnej Góry.

Bardzo zależy nam na jak najszybszym uchwaleniu MPZP dla Zbójnej Góry tak, abyśmy mogli znowu, w pełni korzystać z naszych nieruchomości.

Serdecznie prosimy o pilną odpowiedź w formie e-mail.

                                                                           

Z poważaniem

Właściciele nieruchomości na terenie Zbójna Góra Dzielnicy Wawer

Podpisało:          osób (lista w załączeniu)

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Sebastian Luty do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...