Poczta Magdalenka i Lesznowola

Prezes Poczty Polskiej

Sz. P. Sebastian Mikosz

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195) działając w interesie publicznym, w imieniu mieszkańców gminy Lesznowola składam petycję w sprawie sprzeciwu związanego z planowanym zamknięciom filii Urzędu Pocztowego w Mysiadle mieszczących się w Magdalence i Lesznowoli.

Jesteśmy dużą prężnie rozwijającą się podwarszawską gminą liczącą ponad 30 000 mieszkańców i ta liczba corocznie, dynamicznie wzrasta. Decyzja związana z zamknięciem wymienionych placówek jest dla nas zaskakująca i niezrozumiała. Nasze okoliczne placówki obsługują ogromną liczbę mieszkańców.

Z tutejszych oddziałów korzysta bardzo duża ilość osób młodych, rodzin z dziećmi, starszych, chorych, samotnych, emerytów oraz rencistów, dla których jest ona „oknem na świat”. To właśnie w tym miejscu dokonują oni opłat, nadają i odbierają świadczenia pieniężne, listy oraz przesyłki. Pozostałe placówki pocztowe są bardzo oddalone od naszego miejsca zamieszkania i część z nas (np. osoby chore i starsze) nie będzie w stanie dotrzeć do nich samodzielnie.

Apelujemy o niepozostawianie mieszkańców centralnej części naszej gminy, filii Urzędu Pocztowego i tym samym o nieobniżanie jakości usług pocztowych. Mamy świadomość, że Państwa decyzja będzie wiązała się z brakiem możliwości świadczenia prawidłowej obsługi mieszkańców. Wyrażamy głęboką nadzieję na zmianę Państwa decyzji, ponieważ jest ona bardzo krzywdząca dla naszej lokalnej społeczności. Wierzymy, że pochylą się Państwo nad naszą prośbą i będą gotowi do dialogu.


Magdalena Łapińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Magdalena Łapińska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.

Nie wyświetlimy Twojego kodu pocztowego publicznie online.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...