Podziekowania dla Burmistrza Michalowa i Rady Miasta Michalowo

Do Burmistrza miasta Michałowo

Pana Marka Nazarko

oraz do Radnych Miasta Michałowo

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni,

Jesteśmy ludźmi z całej Polski.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za Państwa postawę i utworzenie punktu doraźnej pomocy dla uchodźców i imigrantów. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Marka Nazarko za zainicjowanie i zorganizowanie humanitarnej pomocy skierowanej do najbardziej potrzebujących jej dziś ludzi, którzy stali się ofiarami brutalnej polityki.

Wierzymy, że zawsze warto być przyzwoitym. Wiemy, że nie wolno być obojętnym. Państwa działania są tego dobitnym świadectwem. 

Bardzo Wam za to dziękujemy. Jesteśmy z Wami.

Mamy nadzieję, że inni burmistrzowie i burmistrzynie oraz wójtowie i wójtowe pójdą Waszym śladem. 

Z wyrazami szacunku

 


dr Kamila Klauzińska, Katarzyna Winiarska    Skontaktuj się z autorem petycji