Poparcie dla zastraszanej Studentki Weterynarii Mai Majewskiej

W związku z zaistniałym pomiędzy Studentką weterynarii Mają Majewską, a lekarką weterynarii Natalią Strokowską konfliktem, jako studenci weterynarii z całej Polski, wyrażamy swoje oburzenie.
Nie zgadzamy się na próby ocenzurowania komentarzy dotyczących treści udostępnianych publicznie w internecie przez Panią Strokowską.
Nie zgadzamy się na szantażowanie studentów z wykorzystaniem ich prywatnego życia.
Nie zgadzamy się na wykorzystywanie powiązania z uczelnią przez Panią Strokowską do własnych celów, dążących do uciszenia niewygodnych komentarzy Studentki.
Nie zgadzamy się na niszczenie życia młodym ludziom za to, że publikują swoje przemyślenia na temat wypowiedzi umieszczanych publicznie.
Nie godzimy się na niesłuszne oskarżanie Studentki o plagiat.
Niniejszym wyrażamy pełne wsparcie dla Koleżanki oraz domagamy się reakcji w obronie Mai ze strony władz obu Uczelni, wciągniętych przez Panią Strokowską w konflikt. Apelujemy do Dziekanów Wydziałów Weterynarii na SGGW oraz UPWr o wyciągnięcie konsekwencji wobec próby zastraszenia Studentki w podły i niegodny sposób, z wykorzystaniem pozycji doktoranta SGGW.


Podpisano: Polscy Studenci Weterynarii, Lekarze Weterynarii oraz inne osoby zainteresowane

 

Sprawę, o której mowa, można prześledzić na profilu Mai Majewskiej: https://www.facebook.com/majamejson.majewska/posts/3845053685567253


Studenci Weterynarii    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Studenci Weterynarii do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...