Poparcie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej poprzez Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie i Kosy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Do 

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Wiceministra Infrastruktury  Marcina Horały 

Sekretarza Stanu i Rzecznika Rządu Piotra Müllera  

Panie Premierze, Panowie Ministrowie! 

Zwracamy się do Panów z prośbą o wsparcie inwestycji Gminy Kartuzy polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w sołectwach Gminy Kartuzy.      

Gmina Kartuzy przygotowała dokumentację techniczną dla inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Grzebieńcu, Smętowie Chmieleńskim, Ręboszewie i Kosach.  Urząd Miejski w Kartuzach już kilka razy ubiegał się o dofinansowanie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji, jednakże do tej pory wsparcie uzyskiwały mniej kosztowne projekty. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 30 mln zł, co oznacza, że niezbędne jest finansowe  wsparcie zewnętrzne.  Burmistrz Kartuz zapowiedział, że w kolejnym naborze w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, ponowi wniosek Gminy Kartuzy o wsparcie finansowe tej inwestycji.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Ręboszewie, Smętowie Chmieleńskim, Kosach, i Grzebieńcu będzie realizowana na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000. W ramach zadania powstanie ponad 20 km sieci kanalizacyjnej. Inwestycja wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i pozwoli na dalszy rozwój Gminy Kartuzy na obszarze o przepięknych walorach turystyczno-krajobrazowych oraz na ochronę środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji przewyższa możliwości inwestycyjne gminy, a jest oczekiwana przez mieszkańców od kilku dziesięcioleci. Dlatego też pomoc środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD oraz Programu Inwestycji Strategicznych stanowi jedyną możliwość dla Gminy Kartuzy na zapewnienie dostępu mieszkańców do podstawowej infrastruktury komunalnej.

Niniejszym apelujemy o przyznanie krajowego wsparcia na realizację inwestycji.  

Z poważaniem

Sołtysi i mieszkańcy Gminy Kartuzy

Barbara Kempa - Sołtys Brodnicy Górnej,

Teresa Richert - Sołtys Sołectwa Kosy,

Dorota Sapieha- Sołtys Ręboszewa,

Franciszek Pikron - Sołtys Smętowa Chmieleńskiego  

Do wiadomości: - Pani Sylwia Leyk – radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na Powiat Kartuski  - z prośbą o poparcie naszej inicjatywy.


Barbara Kempa, Teresa Richert, Dorota Sapieha, Franciszek Pikron    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Barbara Kempa, Teresa Richert, Dorota Sapieha, Franciszek Pikron będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...