Popieram naprawę nasypu kolejowego bez asfaltu

Istniejący nasyp kolejowy Bytów - Pomysk Wielki jest obecnie pozostałością po nie istniejącej już linii kolejowej jedno torowej powstałej na początku XX w. Przedmiotowy odcinek jest szlakiem turystycznym pn.: „ Szlak Zwiniętych Torów”. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa nawiązuje do podbudowy torów. Przedmiotowy odcinek jest chętnie wybierany na spacery przez mieszkańców Bytowa,turystów a przez biegaczy nazwany zieloną bieżnią . Zmiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną niesie za sobą wiele wad.

Zmiana nawierzchni spowoduje zwiększenie ruchu pojazdów osobowych i stanie się alternatywą dla pojazdów chcących ominąć zatłoczone centrum Bytowa. Zwiększony ruch pojazdów spowoduje znaczące zwiększenie hałasu i emisji substancji szkodliwych do powietrza i gleby. Może spowodować również wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych z udziałem biegnących, pieszych i rowerzystów co nie jest wskazana w terenie pełniącym funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Trasa biegnie przez obszar Natura 2000 „Bytowskie Jeziora Lobeliowe” oraz w  okolicy rezerwatu przyrody „Jezioro Głęboczko”.

Sama technologia układania mieszanki mineralno asfaltowej wiąże się z emisją substancji szkodliwych oraz drgań które mogą mieć niekorzystny wpływ na zabytkowe obiekty mostowe  (wiadukty drogowe)oraz obszary leśne.

By planowana droga spełniała parametry techniczne konieczne jest sprawdzenia stanu

geologicznego nasypów i stanu technicznego obiektów kolejowych. Konieczne było by wykonanie miejsc do mijania tzw. mijanek. Mijanki wymagałyby dodatkowych nasypów i ingerencji w teren przyległy. Dodatkowo konieczne byłoby zachowanie skrajni drogowej min. 0,5 m. W miejscach gdzie trasa biegnie na wysokich nasypach konieczne byłyby bariery energochłonne. Powyższe elementy znaki drogowe, bariery energochłonne, ewentualne progi zwalniające elementy odwodnienia drogi i mijanki zmienią charakter tej trasy. Szlak ten nie będzie już się kojarzył z dawną linią kolejową, nie będzie atrakcją turystyczną tylko stanie się asfaltową drogą wciśniętą w piękne lasy, jeziora i obszary uprawne  rejonu kaszub.

                Reasumując zmianę nawierzchni uważamy za nieuzasadnioną technicznie i ekonomicznie zważywszy, że w Bytowie jest wiele dróg i chodników wymagających remontu.

Apelujemy do władz Bytowa o zaniechanie działań zmierzających do położenia asfaltu na nasypie kolejowym. Odpowiadamy się za naprawą nasypu , by korzystało z niego jak najwęcej osób. NIE ZGADZAMY SIĘ NA UŁOŻENIE SZEROKIEJ 2-3 METROWEJ DROGI ASFALTOWEJ 


Klub Biegacza "Goch" Bytów    Skontaktuj się z autorem petycji