Poprawa bezpieczeństwa na ul. R. Goli w ŁUCZYCACH

  Łuczyce dn. 17.11.2023 r

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

My niżej podpisani mieszkańcy Łuczyc, poruszający się na co dzień wzdłuż ul. R. Goli zgłaszamy niżej opisane problemy oraz apelujemy o ich rozwiązanie według naszych sugestii.

Problemy występujące na ulicy R. Goli:

1. Pomimo oddania do użytku tzw. “pobocza utwardzonego”, które miało na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych, niestety obszar ten nie został stosownie oznaczony znakami poziomymi (przerywana biała linia). Stan taki skutkuje trudnością co do zdefiniowania prawidłowej strony jezdni do poruszania się pieszych, jak również brakiem informacji dla kierowców co do przeznaczenia pasa pokrytego kostką.

2. Na odcinku ulicy R.Goli od skrzyżowania z ul. Źródlaną do wjazdu na posesję nr 7 występuje bardzo słaba widoczność po zmroku. Przyczyną są braki oświetlenia przydrożnego oraz gęste zadrzewienie. Stan taki w oczywisty sposób pogarsza widoczność i bezpieczeństwo pieszych.

3. Od momentu oddania “pobocza” do użytkowania występują na nim problemy z utrzymaniem czystości, skutkujące zaleganiem liści a w przyszłości zapewne śniegu.

4. Brak wykonania drenażu podczas budowy “pobocza” oraz kanalizacji deszczowej skutkuje wypływem wód gruntowych bezpośrednio na powierzchnię drogi, co stwarza niebezpieczeństwo oblodzenia jezdni i pobocza w okresie zimowym oraz porastaniem glonami w innych porach roku.

5. Poszerzenie jezdni o dodatkowy pas z kostki spowodowało ogólne zwiększenie prędkości samochodów poruszających się ul. R.Goli.

Sugestie rozwiązania powyższych problemów dot. ulicy R.Goli:

1. Wykonanie oznakowania poziomego - namalowanie linii przerywanej oddzielającej pas jezdni od pobocza. Dodatkowo zainstalowanie wzdłuż linii punktowych elementów odblaskowych tzw. “kocie oczka”.

2. Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przydrożnego w postaci co najmniej dwóch lamp, na odcinku od skrzyżowania z ul. Źródlaną do wjazdu na posesję nr 7.

3. Wyznaczenie jednostki/podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości na obszarze pobocza.

4. Wykonanie drenażu umożliwiającego odprowadzenie wód gruntowych do kanalizacji deszczowej.

5. Wstawienie znaku z ograniczeniem prędkości lub zastosowanie innej metody skutecznego ograniczenia prędkości pojazdów mechanicznych.