Poprawa infrastruktury i komfortu życia mieszkańców w związku z planowaną inwestycją deweloperską przy ulicy Chełmońskiego

430354567_1463036320958723_3609740998420947088_n.jpg10.04.2024 r., Kraków

 

 

Petycja mieszkańców ulicy Józefa Chełmońskiego

w Bronowicach Wielkich

w Krakowie

 

 

Do:

Prezydent Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały

IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z O. O. 

 

Od:

Mieszkańcy oraz użytkownicy ul. Józefa Chełmońskiego w Bronowicach Wielkich w Krakowie

 

Temat:

 

Poprawa infrastruktury i komfortu życia mieszkańców w związku z planowaną inwestycją deweloperską przy ulicy Chełmońskiego. Inwestor IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z O. O.  ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków

 

Treść:

 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni Miasta Krakowa, Szanowni Państwo Radni Dzielnicy IV Prądnik Biały, Szanowny Panie Inwestorze,

 

Zwracamy się z niniejszą petycją w związku z planowaną inwestycją: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr. 368/1, 369/1, 370, 371/2, 372/4, 405/1, 373/4, 373/6, 373/5, 373/10, 1128/4, 1129/3, 1130 obr. 34 jedn. ewid,. Krowodrza przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Krakowie”.

Planowana inwestycja budzi nasz głęboki niepokój, ponieważ wiąże się ze znacznym wzrostem liczby mieszkańców w tej części miasta. Obecna infrastruktura drogowa i chodnikowa nie jest przygotowana na tak duże obciążenie. Ulice są wąskie, chodniki w złym stanie, a skrzyżowanie ulicy Chełmońskiego z ulicą Jasnogórską jest bardzo niebezpieczne i często, w wyniku zwiększonej przepływowości pojazdów i pieszych, dochodzi w tamtym miejscu do wypadków i kolizji. Nasza ulica nie posiada kanalizacji opadowej. Stale zwiększająca się liczba budynków i mieszkań przy ulicy Chełmońskiego sprawi, że woda opadowa nie będzie miała gdzie wsiąkać i spowoduje podtapianie obecnych budynków. Realizacja kolejnej inwestycji mieszkaniowej, bez wcześniejszego zadbania o odpływ wody spowoduje, że sąsiedzi w/w inwestycji będą notorycznie walczyć z wodą na podwórkach i w piwnicach swoich domów.

Zwracamy się do władz Miasta Krakowa z prośbą o pilne zajęcie się tą sprawą. Infrastruktura w Bronowicach Wielkich jest zaniedbana od lat i wymaga natychmiastowej modernizacji. Planowana inwestycja deweloperska to doskonała okazja do tego, aby wreszcie rozwiązać te problemy. Zwracamy się z prośbą do Szanownego Pana Prezydenta, jak i Szanownych Państwa Radnych o pomoc. Prosimy, aby Miasto Kraków, w którym w większości się urodziliśmy i w którym mieszkamy zadbało o nasze dobro. Prosimy o przeprowadzenie rozmów z inwestorem – firmą IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z O. O. , których efektem będzie wypracowanie planowanych działań mających na celu poprawę lokalnej infrastruktury w trakcie realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Uważamy, że deweloper, który czerpie korzyści z budowy osiedla, ma moralny obowiązek partycypować w kosztach poprawy infrastruktury, która będzie niezbędna dla zapewnienia komfortu życia obecnym i nowym mieszkańcom. W swojej petycji postulujemy, aby Inwestor zapewnił:

 

- kanalizację deszczową oraz modernizację istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych dostosowanej do nowej (zwiększonej) liczby użytkowników – obecna już na tym etapie jest niewydajna i wymaga modernizacji

-modernizację skrzyżowania ulicy Chełmońskiego z ulicą Jasnogórską, tak aby stało się ono bardziej drożne i bezpieczne – w najbliższej lokalizacji powstaje wielkopowierzchniowy sklep sportowy, wkrótce pojawi się także mini pasaż handlowy a w przyszłości dom kultury – taka kumulacja inwestycji w tak krótkim czasie stwarza jeszcze większe niebezpieczeństwo na już niebezpiecznym skrzyżowaniu

- przebudowę ulic i chodników w najbliższej lokalizacji osiedla, tak aby spełniały one standardy bezpieczeństwa i komfortu, w miejscu planowanej inwestycji nie ma wcale chodnika ani miejsc do parkowania wzdłuż ulicy.

 

Naszą prośbę kierujemy także do Inwestora, aby pochylił się nad problemami naszej ulicy i przychylił się do poprawy jakości i komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców w/w ulicy oraz jej użytkowników.

 

Z poważaniem,

 

mieszkańcy i użytkownicy ulicy Chełmońskiego w Bronowicach Wielkich w Krakowie


Krzysztof Kozynacki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Krzysztof Kozynacki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...