Poprawa rozkładu jazdy "284'.

Zarząd Transportu Publicznego

                                                                                        Prezydent Miasta Krakowa

  

Petycja skierowana jest do Zarządu Transporu Publicznego w Krakowie oraz do Prezydenta Miasta Krakowa.

Prosimy zmienić rozkład jazdy linii MPK "284",aby niektóre kursy nie jeździły puste. Na początku obiecywano zwiększenie liczby kursów co 30 min,a teraz nie tak się nie stalo. Dużej ilości pasażerów obecnie na każdym kursie nie ma,ponieważ rozkład jazdy nie jest dopasowany do nauki w szkołach,oraz do odjazdu pociągów SKA1 ze stacji "Wieliczka Rynek-Kopalnia" i "Kraków Bieżanów".

Wnioskujemy o zmiany:

- Autobus powinien kursowć co 30 min przez cały tydzień. Jeśli w godzinach szczytu będzie autobus pełen, to należy zwiększyć liczbę kursów do częstotliwości co 20 min w godzinach szczytu.
- Nektóre kursy "284" jadą na równo z linią "153" co jest nieporozumieniem,bo powinien być większy odstęp czasowy,żeby nie zabierał pasażerów jeden drugiemu.
- Kurosowanie linii "284" powinno zostać dopasowane pod naukę dzieci w szkole numer 124 (ul. Weigla, przystanek MPK "Jędrzejczyka") oraz w Kampusie Wielickim. 
- Rozkład jazdy linii "284" powinien zostać dopasowany do odjazdów pociagów Szybiej Kolei Aglomeracynej (SKA) na stacji "Wieliczka Rynek Koplania" (przystanek Wieliczka Centrum) i "Kraków Bieżanów" (krótkie dojście piesze z przystanku MPK "Bieżanów Pomnik" na peron SKA).

- Należy dopasować 1-3 kursy w niedzielę do mszy świętych w Parafi Narodzenia NMP w Bieżanowie (przystanek "Dwór Czeczów")


ZALETY PROPONOWANYCH ZMIAN

- Umożliwienie dziecom dojazdu do szkoły bezpośrednim autobusem MPK, dzięki temu niektórzy rodzice zrezygnują z dowozu dzieci samochodem do szkoły na własną rękę, czyli zmniejszenie ilości spalin. 

- Zmniejszenie ilości spalin.

- Zapewienie mieszkańcom dojazdu do szkoly, pracy, na zakupy.

-Zysk ze sprzedaży biletów dla miasta.

-Zwiększona liczba pasażerów MPK.

 

Powyższe zmiany poprawiłyby funkocjonowanie linii "284".

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Salawa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...