Prośba o interwencję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie poprawnego działania portalu szukajwarchiwach.gov.pl

Do

Szanownego Pana

Wicepremiera Piotra Glińskiego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Zwracam się do pana, jako do Osoby nadzorującej działalność Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego o zwrócenie uwagi na funkcjonowanie portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/, który w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni praktycznie zawiesił swoją działalność.

    Serwis ten udostępnia w formie cyfrowej miliony skanów zachowanych dokumentów historycznych, które przetrwały liczne wojny, pożogi , kradzieże. Choć to zbiór bardzo niekompletny – pozwala na odtworzenie historii całego kraju, lokalnych wspólnot oraz polskich rodzin. Tymczasem od kilkunastu tygodni portal praktycznie przestał funkcjonować. Wyłączenie portalu w dniu 1 listopada 2022 roku, pod pretekstem prowadzenia prac naprawczych tylko przez 4 dni, przedłużyło się do ponad 3 tygodni (data ponownego włączenia 25 listopada 2022 rok), ale tylko na terenie Polski. Do dnia dzisiejszego tj. 3 stycznia 2023 roku z użytkowania całkowicie wyłączeni są Polacy mieszkający poza granicami kraju! Jednak nawet na terenie Polski nadal powtarzają się liczne zawieszenia i błędy w działaniu tego serwisu.

    Z dostępu do dawnych akt opublikowanych w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl korzysta kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy Polaków! Wielu specjalistów z różnych dziedzin: historyków, historyków sztuki, architektów, archeologów itp., którzy prowadzą badania naukowe, przygotowują publikacje i prace uniwersyteckie. Wielu pasjonatów historii lokalnej, którzy na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych opracowują historię małych ojczyzn, udostępniają ją na różnych portalach internetowych i publikują w formie tradycyjnej, organizują spotkania i konferencje, uwrażliwiając społeczności na różne aspekty dziejów Polski. Cała rzesza badaczy genealogii, którzy badają codzienne życie, smutki, tragedie i radości, odtwarzając mikrohistorię, która jest elementem historii całego narodu! Pozwala to integrować społeczności, przypominać o minionych dziejach, odtwarzać kulturę, budować dumę z osiągnięć przodków i postawy patriotyczne! Wszyscy oni wertują tysiące skanów w różnych językach, tłumaczą, analizują, interpretują, pochylając się często nad najdrobniejszymi niuansami manuskryptów. W znacznej większości wykonują tę mozolną, mrówczą pracę za darmo, poświęcając swój czas wolny i często znaczne środki finansowe, żeby przekazać zdobytą wiedzę następnym pokoleniom!

    Apeluję do Pana, jako Ministra odpowiedzialnego za działanie portalu szukajwarchiwach.gov.pl, o:

- wyegzekwowanie poprawnego działania serwisu zarówno w Polsce, jak i za granicą,

- nieodpłatnego korzystania ze zdigitalizowanych zasobów cyfrowych,

- zwiększenie finansowania na dalsze prace digitalizacji dokumentów przechowywanych w zasobach Archiwów Państwowych i innych archiwów (miejskich, diecezjalnych, parafialnych, prywatnych itd.) oraz ich nieodpłatne udostępnianie!

    Kopie cyfrowe pozwolą zachować naszą historię i dziedzictwo kulturowe. Najlepszą ich ochroną jest właśnie cyfryzacja i przekazanie ich polskiemu społeczeństwu. Podczas wojen, pożarów, powodzi i wskutek kradzieży licznych dzieł, utraciliśmy już większość naszych wielowiekowych zasobów. Nie możemy pozwolić, żeby bliżej niesprecyzowane problemy techniczne, brak funduszy czy ignorancja spowodowały dalsze straty dla naszego społeczeństwa!

Z poważaniem

Klaudia Orzeł

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Klaudia Orzeł będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...