Prosimy o przywrócenie Małgosi Zbrozińskiej do wolontariatu w Schronisku na Paluchu

Prosimy o przywrócenie do wolontariatu Małgosi Zbrozińskiej, wieloletniej wolontariuszki w Schronisku Na Paluchu im. Jana Lityńskiego w Warszawie.

Małgorzata Zbrozińska do niedawna była osobą z najdłuższym, niemal 12-letnim stażem spośród wszystkich kocich wolontariuszy pracujących w schronisku. Pamięta najtrudniejsze schroniskowe czasy, gdy kotów i psów było znacznie więcej niż obecnie, a adopcje zwierząt nie cieszyły się dużą popularnością. 

Małgosia była aktywną wolontariuszką przez cały czas realizowania swojej misji. Skupiona w dużej mierze na kotach chorych, powypadkowych i starszych, była współzałożycielką Grupy Pomocy Kotom Mrau. Od 2012 roku grupa ta nieprzerwanie ratuje życie najbardziej potrzebujących kotów ze Schroniska na Paluchu. Małgosia dawała dom tymczasowy  kociętom, kotom chorym, po urazach ortopedycznych, amputacjach kończyn i operacjach ratujących życie. Dzięki jej opiece wiele kotów otrzymało nową szansę i obecnie cieszy się szczęściem i zdrowiem w kochających domach stałych. 
Małgosia oferowała swój dom również kotom u schyłku życia. Dzięki niej koty starsze i nieuleczalnie chore nie odchodziły samotnie w klatce. Sieć kontaktów, które przez lata zgromadziła wokół siebie Małgosia pomogła znaleźć miejsce wielu schroniskowym podopiecznym również w fundacjach i organizacjach. Gdy kot z Palucha wymagał natychmiastowej pomocy, Małgosia zawsze wiedziała, do kogo można się o nią zwrócić. 

W 2019 roku w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy Małgosia udzieliła wywiadu promującego wolontariat w schronisku: https://ochotnicy.waw.pl/aktualnosci/436-malgorzata-zbrozinska-wolontariat-to-jak-hobby-tyle-ze-nie-sluzy-nam-samym-ale-daje-wiele-dobra-tym-slabszym

Małgosia2.png

W 2021 roku Małgosia została członkinią zespołu ds. budowy nowej kociarni w Schronisku na Paluchu. Inwestycja ta stanowi efekt inicjatywy wolontariuszy, którzy odważyli się głośno mówić o złych warunkach panujących na Paluchu. Na etapie prac nad projektem nowej kociarni Małgosia z zaangażowaniem uczestniczyła we wszelkich spotkaniach i konsultacjach. W 2022 roku Małgosia została przedstawicielką kociego wolontariatu w Schronisku na Paluchu w Radzie Dialogu Społecznego, działającej na rzecz poprawy warunków życia zwierząt przebywających w schronisku. Nie bała się mówić o trudnych warunkach panujących w kociarni oraz innych nieprawidłowościach po to, by można było je poprawić. Dobrostan kotów w Schronisku na Paluchu był i jest najbliższy jej sercu.

Obecnie Małgosia nie może kontynuować swoich działań na rzecz schroniskowych podopiecznych. Koty straciły zaangażowaną opiekunkę. W październiku 2022 roku do Dyrektora Schroniska na Paluchu wpłynęło żądanie usunięcia Małgosi z wolontariatu, podpisane przez grupę pracowników ze schroniska. Żądanie opisywało nieprawidłowości, których przez lata swojej pracy miała dopuścić się Małgosia. Mimo obszernych wyliczeń rzekomych uchybień żądanie nie zawierało żadnych konkretnych sytuacji, poświadczających prawdziwość zarzucanych Małgosi czynów i zachowań. Zgodnie z Regulaminem Wolontariatu sprawę skierowano do Komisji Regulaminowej, która zajęła się jej rozpatrywaniem. Nie czekając na zakończenie toku postępowania, w listopadzie 2022 roku, na kilka dni przed kolejnym planowanym posiedzeniem Rady Dialogu Społecznego, Dyrektor Schroniska usunął Małgosię Zbrozińską z wolontariatu ze skutkiem natychmiastowym. Pozbawiono ją możliwości obrony w sprawie, w której nigdy nie przedstawiono jej żadnych konkretnych zarzutów ani dowodów. Ukarano ją bez udowodnienia winy. 

Usunięcie Małgosi Zbrozińskiej z kociego wolontariatu jest wielkim ciosem, który uderza przede wszystkim w same koty. Nieliczna kocia grupa została pozbawiona osoby z ogromnym doświadczeniem, wiedzą i sercem dla kotów.

Dlatego gorąco apelujemy o przywrócenie Małgorzaty Zbrozińskiej do wolontariatu w Schronisku na Paluchu. Prosimy również o przyjrzenie się problemom personalnym w schronisku, godzącym przede wszystkim w dobro zwierząt.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magda do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...