Prosimy rozwiązać problem związany z otrzymaniem karty pobytu na Śląsku

Dzień dobry,

Szanowni Państwo

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie problemu braku możliwości otrzymania karty pobytu na terenie województwa Śląskiego w najbliższych latach. Decyzję o napisanie tej petycji podjęliśmy ze względu na ogromne problemy z systemem rezerwacji internetowych oraz powstawaniem płatnych usług rezerwowania miejsc w kolejce. 

Ponad 150 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego przebywa na terenie województwa Śląskiego. Duża część tych ludzi ma problem z przedłużaniem pobytu w Polsce.

Na początku tego roku w miesiącu lutym Wojewódzki Urząd w Katowicach wprowadził zmiany do procedury związanej ze złożeniem dokumentów na kartę pobytu przez obcokrajowców zamieszkujących na terenie województwa Śląskiego. Precyzując, wprowadzono system kolejki internetowej, według zasad której obcokrajowiec musi zarezerwować sobie przez system internetowy konkretną datę złożenia dokumentów na kartę pobytu (związaną z pracą, nauką, łączeniem rodziny, prowadzenia działalności gospodarczej i innych powodów, uzasadniających chęć zatrzymania się na terrytorium Polski). Niestety z czasem zauważyliśmy, iż system ten zupełnie się nie sprawdził. W ciągu trzech miesięcy z niewiadomych przyczyn zarezerwowano wszystkie miejsca w systemie kolejkowym do roku 2021. Obcokrajowcy którzy chcieli przedłużyć swój pobyt i nie pilnowali sytuacji, jaka zaistniała w związku z działaniem systemu kolejkowego mają bardzo utrudnioną sytuacje. Zaufali oni Wojewódzkiemu Urzędowi w Katowicach, iż będą mieli zawsze możliwość złożenia dokumentów lecz warunkiem przyjęcia dokumentów w Kancelarii Urzędu Wojewódzkiego jest rezerwacja kolejki internetowej. Niestety żeby "zdobyć miejsce" w systemie internetowym taka osoba jest zmuszona do kilkunastogodzinnej obserwacji systemu kolejkowego bez żadnych gwarancji na sukces. Z kolei sytuacja ta spowodowała pojawienie firm oraz osób prywatnych, którzy za wynagrodzenie obserwują i wyłapują jakiekolwiek miejsca w kolejce, nie wspominając o tym, że niektórzy dostają w ten lub samodzielny sposób miejsca w kolejce dopiero na marzec 2021 roku, co daje im możliwość zostać na terenie Polski, ale bez mozliwości wyjazdu za granice RP i powoduje przymus czekania na kartę pobytu przez absurdalnie długi czas - 2,5 roku które zostaną wyliczone z otrzymanej w przyszłości karty pobytu co niesie za sobą dalsze konsekwencje.

Z kolei osoby, które zdążyły zarezerwować bliższy termin złożenia dokumentów niestety i tak nie mogą otrzymać karty pobytu w ciągu 3-4 miesięcy przewidzianych przez prawo. Sytuacja wygląda następująco - nawet po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz informacji, obcokrajowiec później dostaje listy z prośbą o ponowne doniesienie dokumentu, który już podał lub dostaje list w którym inspektor informuje o opóźnieniu rozpatrywania sprawy w związku z uzyskaniem opinii od straży granicznej. Zastanawiające jest że sprawy większości obcokrajowców są opóźnione nie zawsze ze względu na rzeczywiste okoliczności, lecz dlatego, że brakuje osób do zajęcia się sprawami obcokrajowców co wskazuje na to że listy o podobnej treści są tylko i wyłącznie powodem do odwlekania oraz zwiększania czasu oczekiwania na kartę pobytu. Jako wynik wspomnianego opóźniania sprawy - czas oczekiwania na kartę pobytu po złożeniu dokumentów wynosi około rok, co naprawde bardzo utrudnia życie obcokrajowcowi z wielu powodów, takich jak brak możliwości wyjazdu z Polski, potrzeba uzyskania zezwolenia na pracę (w przypadku gdy chcemy się utrzymać w czasie oczekiwania na ten dokument), obowiązek odwiedzania i powtórnego donoszenia dokumentów do urzędu, powodujące przebywanie obcokrajowca w ciągłym stresie i strachu przed niepewnością swojego losu.

Naszym zdaniem, system kolejkowy mógłby się sprawdzić tylko pod warunkiem dokładnej weryfikacji osób, rezerwujących kolejkę oraz ewentualnej kary za nie pojawienie się w terminie bez poważnej przyczyny i uprzedzenia Wojewódzkiego Urzędu. Pod dokładną weryfikacją osób rezerwujących miejsce rozumiemy obowiązek podania numeru paszportu oraz ograniczenie ilości rezerwacji miejsc. Co spowodowałoby rozwiązanie połowy problemu. Drugą, istotną cześcią problemu, jak przypuszczamy, jest niewystarczająca ilość pracowników zatrudnionych do weryfikacji, przyjmowania dokumentów i przeprowadzania całego procesu wyrobienia karty pobytu. Ze względu na ilość obcokrajowców starających się o pobyt sugerujemy stworzenie ogranu zajmującego się wyłącznie sprawami dotyczącymi legalizacji pobytu obcokrajowców.

Celem tej petycji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz osób mających możliwości prawne na wprowadzenie zmian w systemie stworzonym przez Wojewódzki Urząd w Katowicach na utrudniony proces starania się o przedłużenie pobytu dla obcokrajowców, którzy chcą powiązać swe życie z tym województwem i krajem, płacą podatki na rzecz Państwa lub często też studiują i szukają tutaj pracy w zawodzie, bądź zakładają rodzinę z obywatelem Polski.

 

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy Śląska obcego pochodzenia.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Yana Asaturian do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook