PROTEST PRZECIWKO PRZETWARZANIU I SKŁADOWANIU ODPADÓW

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, ul. Warszawska 28

Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski Wydział Ochrony  Środowiska
59-600 Lwówek Śląski, ul. Wojska Polskiego 25

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
59-630 Mirsk, pl. Wolności 39

 

My, mieszkańcy Sołectw: Rębiszów, Mlądz, Kwieciszowice, Proszowa, Przecznica, Kłopotnica w obszarze których zlokalizowana jest nieczynna kopalnia bazaltu PRI Bazalt S.A., aktualnie "punkt przeładunkowy" milionowych tonaży europejskich odpadów przemysłowych oraz  Sołectw: Gierczyn, Kotlina, Krobica, Orłowice (gmina Mirsk) jak i pozostali mieszkańcy i sympatycy Gór i Pogórza Izerskiego

[zezwolenia Starostwa lwóweckiego decyzji Starosty Lwóweckiego z dnia 27 stycznia 2015 r., znak GŚ.6233.17.2014.4, oraz z dnia 20.11.2012 r., znak GS.6233.8.2012.6 udzielającej zezwolenia firmie PPU PRI Bazalt S.A., Rębiszów 200, 59-630 Mirsk na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, magazynowania (składowania), przetwarzania i odzysku odpadów]

Ż   Ą   D   A   M   Y

 

  1. Wszczęcia postępowania nakazowego i egzekucji Nakazu natychmiastowego wywiezienia z terenu Rębiszowa hałdy (emiter toksyn) ponad 1000 ton nielegalnie wwiezionych w maju 2014 r., składowanych do dzisiaj w naszej Gminie odpadów niemieckich żużli hutnictwa cynku.
  2. Natychmiastowego wstrzymania decyzją odnośnych władz aktualnej zwózki milionowych tonaży odpadów przemysłowych różnego pochodzenia, różnego stopnia toksyczności, do składowania na terenie PRI Bazalt Rębiszów - co najmniej do czasu opracowania profesjonalnego raportu oddziaływania na środowisko tworzonego przy obszarach Natura2000 w Rębiszowie "punktu przeładunkowego" europejskich odpadów przemysłowych.
  3. Ustalenia przyczyn i winnych szkód przypadków znaczącego zanieczyszczenia I klasy czystości wód (21, 22 X. 2014 rzeka Mrożynka na całej długości w Mlądzu; 27 I. 2015 potok Skitnica w Rębiszowie). Dokonanie oceny, czy zanieczyszczenia Mrożynki i Skitnicy (czekoladowo-mleczna breja) nie skutkują skażeniem wód podskórnych, ujęć wody pitnej (studnie) dla potrzeb gospodarstw przydomowych, hodowli-upraw oraz agroturystyki sołectw: Rębiszów, Mlądz, Kwieciszowice, Proszowa, Przecznica, Kłopotnica. Podanie do publicznej wiadomości- czy wystąpiły, lub czy wyklucza się dalsze oddziaływania mogące być zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt - poszkodowanych skutkami zanieczyszczeń rz. Mrożynka (Mlądz - 21.10.2014), potok Skitnica (Rębiszów 27.01.2015)

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook