Protest mieszkańców miasta przeciwko likwidacji MOS Kraków Zachód oraz MOS Kraków Wschód

  • Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
  • Radni Miasta Krakowa

Mieszkańcy miasta stanowczo sprzeciwiają się likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Zachód" oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód".

W dniu 28 maja 2021 zostało wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa  Zarządzenie nr 1469/2021 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez likwidację:

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” z siedzibą przy os. Zgody 13a w Krakowie

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” z siedzibą przy pl. Na Groblach 23 w Krakowie

Uchwała wyraża zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2022 r. krakowskich międzyszkolnych ośrodków sportowych poprzez likwidację oraz przejęcia działań likwidowanych placówek przez jednostkę budżetową Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie al. Powstania Warszawskiego 6

Jest to kolejny krok włodarzy miasta w kierunku całkowitej likwidacji szkolnych ośrodków sportowych, w których od ponad pół wieku prowadzone są darmowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z krakowskich szkół i przedszkoli. Likwidowane placówki obecnie obejmują swą działalnością kilkanaście tysięcy dzieci, mieszkańców naszego miasta. Z założenia Międzyszkolne Ośrodki Sportowe docierają do dzieci w rejonie swej działalności, organizując na sportowo czas wolny krakowskiej młodzieży oraz wspomagają proces szkolnego wychowania fizycznego. Dodatkowo pozwalają sportowo uzdolnionej młodzieży, w rozwijaniu swego talentu w sekcjach sportowych.

Urzędnicy miejscy od wielu lat skutecznie chcą i wprowadzają w życie, zasadę usuwania tego typu placówek z lokalnych społeczności, czym hamują dostęp dzieci do oferty programowej MOS-ów.

Taka sytuacja miała miejsce w latach wcześniejszych, kiedy zarządzeniem Prezydenta Miasta zostało zlikwidowane współzawodnictwo sportowe szkół, prowadzone od kilkunastu lat przez wówczas działające cztery ośrodki sportowe. Przekształcenie i przekazanie do realizacji centralnej rozgrywek sportowych, miało jak obiecywali urzędnicy miejscy, przynieść pozytywny efekt. Jednak już od następnego roku po miejskiej reorganizacji spadek uczestnictwa młodzieży w sporcie szkolnym był olbrzymi i utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Kolejnym krokiem na pozór pozytywnej centralizacji placówek sportowych, było zlikwidowanie przez przekształcenie w 2013 roku dwóch z czterech Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych. I wtedy urzędnicy miejscy obiecywali, że likwidacja nie przyniesie, żadnych negatywnych skutków. Efektem wizji i działań urzędników miejskich, było zlikwidowanie wielu darmowych sekcji sportowych w dzielnicach Podgórze i Krowodrza. Dzieci z tych rejonów w kolejnych latach, już nie trafiły tak licznie do nowo powstałych placówek.

Obecnie Prezydent Miasta Krakowa, chce usunąć z mapy lokalnej społeczności ostatnie dwa Międzyszkolne Ośrodki Sportowe. Tak jak w poprzednich likwidacjach poprzez przekształcenie, kolejny raz skupiając całą działalność rekreacyjno-sportową w jednym centralnym ośrodku sportowym. Jak pokazują poprzednie restrukturyzacje, tak i w tym przypadku konsekwencje łączenia placówek będą podobne. Znowu oddalimy się od społeczności lokalnej, utrudniając dostęp do zajęć dla dzieci i młodzieży

Obecnie działalność obu placówek jest postrzegana przez mieszkańców miasta bardzo pozytywnie. Wizytówką działalności jest olbrzymia ilość dzieci i młodzieży biorących udział w darmowych zajęciach. MOS Kraków Zachód i Wschód realizują liczne programy miejskie, akcje szkoleniowe, zawody sportowe, imprezy okolicznościowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. Docierają bezpośrednio do szkół i przedszkoli. Ośrodki działają na rzecz lokalnej społeczności, organizując życie rekreacyjno-sportowe przez cały rok.


Pracownicy Krakowskich Ośrodków Sportowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Pracownicy Krakowskich Ośrodków Sportowych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...