Protest mieszkańców miasta przeciwko likwidacji MOS Kraków Zachód oraz MOS Kraków Wschód

  • Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
  • Radni Miasta Krakowa

Mieszkańcy miasta stanowczo sprzeciwiają się likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Zachód" oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód".

W dniu 28 maja 2021 zostało wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa  Zarządzenie nr 1469/2021 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez likwidację:

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” z siedzibą przy os. Zgody 13a w Krakowie

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” z siedzibą przy pl. Na Groblach 23 w Krakowie

Uchwała wyraża zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2022 r. krakowskich międzyszkolnych ośrodków sportowych poprzez likwidację oraz przejęcia działań likwidowanych placówek przez jednostkę budżetową Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie al. Powstania Warszawskiego 6

Jest to kolejny krok włodarzy miasta w kierunku całkowitej likwidacji szkolnych ośrodków sportowych, w których od ponad pół wieku prowadzone są darmowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z krakowskich szkół i przedszkoli. Likwidowane placówki obecnie obejmują swą działalnością kilkanaście tysięcy dzieci, mieszkańców naszego miasta. Z założenia Międzyszkolne Ośrodki Sportowe docierają do dzieci w rejonie swej działalności, organizując na sportowo czas wolny krakowskiej młodzieży oraz wspomagają proces szkolnego wychowania fizycznego. Dodatkowo pozwalają sportowo uzdolnionej młodzieży, w rozwijaniu swego talentu w sekcjach sportowych.

Urzędnicy miejscy od wielu lat skutecznie chcą i wprowadzają w życie, zasadę usuwania tego typu placówek z lokalnych społeczności, czym hamują dostęp dzieci do oferty programowej MOS-ów.

Taka sytuacja miała miejsce w latach wcześniejszych, kiedy zarządzeniem Prezydenta Miasta zostało zlikwidowane współzawodnictwo sportowe szkół, prowadzone od kilkunastu lat przez wówczas działające cztery ośrodki sportowe. Przekształcenie i przekazanie do realizacji centralnej rozgrywek sportowych, miało jak obiecywali urzędnicy miejscy, przynieść pozytywny efekt. Jednak już od następnego roku po miejskiej reorganizacji spadek uczestnictwa młodzieży w sporcie szkolnym był olbrzymi i utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Kolejnym krokiem na pozór pozytywnej centralizacji placówek sportowych, było zlikwidowanie przez przekształcenie w 2013 roku dwóch z czterech Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych. I wtedy urzędnicy miejscy obiecywali, że likwidacja nie przyniesie, żadnych negatywnych skutków. Efektem wizji i działań urzędników miejskich, było zlikwidowanie wielu darmowych sekcji sportowych w dzielnicach Podgórze i Krowodrza. Dzieci z tych rejonów w kolejnych latach, już nie trafiły tak licznie do nowo powstałych placówek.

Obecnie Prezydent Miasta Krakowa, chce usunąć z mapy lokalnej społeczności ostatnie dwa Międzyszkolne Ośrodki Sportowe. Tak jak w poprzednich likwidacjach poprzez przekształcenie, kolejny raz skupiając całą działalność rekreacyjno-sportową w jednym centralnym ośrodku sportowym. Jak pokazują poprzednie restrukturyzacje, tak i w tym przypadku konsekwencje łączenia placówek będą podobne. Znowu oddalimy się od społeczności lokalnej, utrudniając dostęp do zajęć dla dzieci i młodzieży

Obecnie działalność obu placówek jest postrzegana przez mieszkańców miasta bardzo pozytywnie. Wizytówką działalności jest olbrzymia ilość dzieci i młodzieży biorących udział w darmowych zajęciach. MOS Kraków Zachód i Wschód realizują liczne programy miejskie, akcje szkoleniowe, zawody sportowe, imprezy okolicznościowe, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. Docierają bezpośrednio do szkół i przedszkoli. Ośrodki działają na rzecz lokalnej społeczności, organizując życie rekreacyjno-sportowe przez cały rok.


Pracownicy Krakowskich Ośrodków Sportowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Pracownicy Krakowskich Ośrodków Sportowych będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...