PROTEST Mieszkańców przeciwko budowie FERMY BROJLERÓW w Pieczarkach, gm.Pozezdrze na MAZURACH

kolaż_ferma_ostateczny.jpg

My Mieszkańcy i Właściciele nieruchomości oraz Osoby, którym nie jest obojętny los miejscowości Pieczarki w Gminie Pozezdrze PROTESTUJEMY przeciwko wybudowaniu przez INWESTORA ZEWNĘTRZNEGO fermy brojlerów na ponad 1.350.000 szt. rocznie (deklarowane przez Inwestora maksymalne DJP 774,4 w 4 budynkach o łącznej powierzchni hodowlanej 8800m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w proponowanych max. 7 cyklach hodowli daje 1.355.200 szt. brojlerów/rok).

Inwestor jest mieszkańcem sąsiedniej gminy, posiada tam fermę drobiu, ubojnię oraz sklep i teraz szykuje ekspansję na naszą miejscowość, która nie jest jeszcze zniszczona przez inwestycje wielkoprzemysłowe.

Co nam grozi:

- degradacja Obszaru Chronionego Krajobrazu, który jest oddalony od planowanej inwestycji jednie o 10 metrów,

- negatywny wpływ produkcji na wody powierzchniowe i podziemne (bliskość jezior Dargin, Skarż Wielki, Dgał Wielki, Dgał Mały, Warniak),

- zanieczyszczenia powietrza, duże ilości: amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, metali ciężkich,

- uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, odpady weterynaryjne,

- niszczący wpływ na uprawy w okolicy,

- zwiększony ruch drogowy samochodów ciężarowych i emisja hałasu (do kilku kilometrów od zakładu),

- ryzyko zachorowań (zapalenie płuc, ptasia grypa, wąglik, salmonella, reakcje astmatyczne, alergie, choroby nowotworowe tchawicy, płuc i oskrzeli),

- duże ryzyko zachorowań zwierząt w danej okolicy na choroby zakaźne),

- okresowe kłopoty z utylizacją zwierząt padłych w wyniku epizacji (masowego padnięcia lub konieczności ubicia całej obsady zwierząt),

- rozprzestrzenianie się zagrożeń podczas transportu.

Żądamy poszanowania naszych praw obywatelskich płynących z Konstytucji zgodnie, z którą:

"Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Władze publiczne powinny wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska."

Żądamy, aby cele Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pozezdrze były respektowane. 

Oczekujemy poprawy poziomu życia mieszkańców z równoczesnym utrzymaniem w równowadze przyrodniczej środowiska naturalnego.

Żądamy ustanawiania planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy, których to ustanowienie leży w obowiązkach Gminy, a których ustanowienie zabezpieczy naszą społeczność przed niepożądanymi uciążliwymi inwestycjami w regionie. 

 


Stowarzyszenie Ekologiczne Pieczarki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Ekologiczne Pieczarki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook