PROTEST PRZECIWKO ZBIERANIU I SKŁADOWANIU ODPADÓW W MISZEWKU

 

Miszewko,23.03.2021

 

Barbara Mocarska

Miszewko 18a

tel. 603-985-628

email : ryszard@marba-sport.pl

 

Burmistrz Gminy

Żukowo

 

PROTEST

 

 

My, niżej podpisani po szczegółowym zapoznaniu się ze specyfikacją dotyczącą wybudowania na działce 112/3 w Miszewku , składu i przeróbki odpadów składamy niniejszym Protest dotyczący planowanej inwestycji.

Powodem protestu są następujące zagrożenia będące efektem tego rodzaju działalności :

1. zanieczyszczanie wód gruntowych

2. znaczny wzrost poziomu hałasu

3. bardzo duże zapylenie otoczenia

4. poważne utrudnienia komunikacyjne na drodze krajowej 220

5. duże zużycie wody, co w świetle już istniejących deficytów, będzie stwarzać poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego

6. zanieczyszczenie przyległego lasu, który jest terenem rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców

7. pogorszenie wizerunku okolicy i spadku wartości działek na skutek sąsiedztwa z odpadami, hałasem i zapyleniem

 

Stwierdzone nieścisłości w informacji

 

 

Po szczegółowym zapoznaniu się z informacją na temat budowy punktu zbierania

i przetwarzana odpadów, stwierdzamy w jej treści istnienie szeregu nieścisłości, które z oczywistych powodów budzą nasze obawy:

 

1. wody gruntowe i cieki wodne

 

W tej okolicy występuje wysoki stan wód gruntowych. Dodatkowo, w sąsiedztwie działki 112/3 znajdują się cieki wodne oraz rowy, które odprowadzają wody opadowe do przyległego bagna

i stawu z hodowlą ryb. Wybudowanie w tym miejscu zakładu o planowanym profilu działalności niewątpliwie wpłynie negatywnie na istniejący ekosystem.

 

2. wynikająca ze specyfikacji różnica pomiędzy wwożonymi a wywożonymi odpadami wskazuje, że na działce corocznie pozostanie około 3 tysięcy ton niezagospodarowanych odpadów

 

3. Istnieje wyraźna niespójność czasu pracy kruszarki ( 50 ton/godzinę x 210 godzin rocznie = 10.500 ton. Przywożonych będzie 3744 ciężarówek x 10 ton czyli 37.440 ton.

Z powyższego wyliczenia niezbicie wynika , że kruszarka będzie pracować 650 godzin rocznie.

 

4. wykazane w specyfikacji zużycie wody jest naszym zdaniem rażąco zaniżone.

Z podanych danych wynika, że na 1 tonę gruzu będzie zużywanych około 9 litrów wody, ale w tych wyliczeniach nie uwzględniono zapotrzebowania na wodę do kurtyn wodnych, zraszaczy placów oraz wody zużywanej na cele socjalne

 

5. z podanych w specyfikacji , ilości pojazdów korzystających z wjazdu na działkę 112/3, wynika że na teren i z terenu posesji średnio co 14 minut będą wjeżdżały lub wyjeżdżały samochody. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Stacji Benzynowej Lotos stwarzać to będzie poważne zagrożenia , w tym także trudne do oszacowania w skutkach utrudnienia komunikacyjne na drodze krajowej 220.

 

 

Reasumując, wszystkie wskazane powyżej okoliczności związane z planowaną inwestycją, której przedmiotem będzie transport odpadów, ich przeróbka oraz przesypywanie gruzu będą rujnowały życie mieszkańców i sąsiadujących firm. Ucierpią na tym nie tylko ludzie ale również środowisko naturalne i okoliczne ekosystemy.

 

W załączeniu przekazujemy listę podpisów osób, które przyłączyły się do oprotestowania omawianej inwestycji.

 

 

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Barbara Mocarska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...