Protest przeciwko zniesieniu stypendiów sportowych w Giżycku

My niżej podpisani mieszkańcy i „przyjaciele” Giżycka pragniemy zaprotestować przeciwko uchwaleniu podpunktu d) 2. Punktu VI. Rozdziału „Programu Rozwoju Sportu  Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016” o którym mowa w PROJEKCIE nr 20 na XXXIX sesję Rady Miejskiej oraz PROJEKTU nr 21 na XXXIX sesję Rady Miejskiej uchylających § 1, §2, § 3, § 4,§ 5, § 6, §7, § 8, §9. w uchwale nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz  w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Nie zgadzamy się również na dalsze oszczędności realizowane w obszarze kultury fizycznej w naszym mieście. Zniesienie stypendiów sportowych dla zawodników, trenerów i działaczy za wybitne osiągnięcia sportowe uderzy przede wszystkim w najzdolniejszych sportowców naszego miasta.

 

* Niestety stosunkiem głosów 9 do 8 uchwalono oba projekty oraz budżet miasta na rok 2014, który przewiduje zmniejszenie wydatków na kulturę fizyczną i sport o 30% względem roku 2013. Innymi słowy Urząd Miasta zaoszczędził 70 tys złotych.

Nie poddajemy się i dalej walczymy o medale oraz rozwój giżyckiego SPORTU.