Przeciw blokowaniu manifestacji narodowych w Polsce.

Robert Schuman

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczyposplitej Polskiej

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Irena Lipowska

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dość antypolonizmu w Polsce! Niechaj inne narody nie odbierają należnych Polakom praw!


W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości w mediach przetacza się dyskusja na temat obchodów tego święta przez organizacje polskie w Polsce.

Manifestacja dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję spotyka się z wielką medialną nagonką i nawoływaniem do jej blokowania.

Akcja torpedowania pokojowego przebiegu manifestacji narodowej inspirowana jest przez nacjonalistów żydowskich pod przykrywką walki z ksenofobią.

http://11listopada.org/strona/porozumienie-11-listopada,

http://poland.indymedia.org/pl/2011/11/54829.shtml?comments=true,

http://marszniepodleglosci.nowyekran.pl/post/36083,zydzi-debatuja-nad-blokada-marszu-niepodleglosci


Jest to prowokacja i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym.

My, Polacy we własnym kraju mamy bezwzględne prawo wyjść wszyscy na ulicę z polską flagą w ręku i z pieśnią patriotyczną na ustach.
Czy wtedy zostaniemy wszyscy nazwani faszystami?

To, że przedstawiciele naszego narodu uczestniczą w takich manifestacjach, korzystając z należnego każdemu Polakowi prawa manifestowania swojej polskości nie może spotykać się z napiętnowaniem i wrogością! Takie podejście do manifestantów jest obrażaniem każdego Polaka z osobna !

Nie jest Polakiem ten, kto zabrania Polakowi manifestowania polskości.
Jest to jawna dyskryminacja i antypolonizm. Jest równocześnie nawoływaniem przez organizacje żydowskie do nienawiści, niepokojów społecznych, do wojny, które powinny być ścigane z mocy i z całą surowością prawa.
Osoby winne naruszenia naszych praw obywatelskich zasługują na napiętnowanie i wydalenie z kraju.


Polacy nie powinni się bać, że są Polakami. To prześladowcy Polaków, ci co blokują myśl i interes narodowy powinni się bać i być ścigani z mocy prawa.


Nie ma i nigdy być nie może przyzwolenia społecznego na prześladowanie nas w naszej Ojczyźnie tylko z tego powodu, że jesteśmy Polakami !

My innym narodom nie odbieramy prawa do świętowania i nie ingerujemy w ich sposób obchodzenia świąt narodowych !

Gdzie jest nasz, Polaków Prezydent ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rząd ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rzecznik Praw Obywatelskich ?

Stanowczo domagamy się podjęcia radykalnych działań w celu niezwłocznego zaprzestania prześladowania Polaków we własnej Ojczyźnie.


Żądamy wyciągnięcia wszelkich konsekwencji w stosunku do winnych naruszenia naszych praw.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi