Przeciw blokowaniu manifestacji narodowych w Polsce.

Robert Schuman

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczyposplitej Polskiej

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Irena Lipowska

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dość antypolonizmu w Polsce! Niechaj inne narody nie odbierają należnych Polakom praw!


W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości w mediach przetacza się dyskusja na temat obchodów tego święta przez organizacje polskie w Polsce.

Manifestacja dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję spotyka się z wielką medialną nagonką i nawoływaniem do jej blokowania.

Akcja torpedowania pokojowego przebiegu manifestacji narodowej inspirowana jest przez nacjonalistów żydowskich pod przykrywką walki z ksenofobią.

http://11listopada.org/strona/porozumienie-11-listopada,

http://poland.indymedia.org/pl/2011/11/54829.shtml?comments=true,

http://marszniepodleglosci.nowyekran.pl/post/36083,zydzi-debatuja-nad-blokada-marszu-niepodleglosci


Jest to prowokacja i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym.

My, Polacy we własnym kraju mamy bezwzględne prawo wyjść wszyscy na ulicę z polską flagą w ręku i z pieśnią patriotyczną na ustach.
Czy wtedy zostaniemy wszyscy nazwani faszystami?

To, że przedstawiciele naszego narodu uczestniczą w takich manifestacjach, korzystając z należnego każdemu Polakowi prawa manifestowania swojej polskości nie może spotykać się z napiętnowaniem i wrogością! Takie podejście do manifestantów jest obrażaniem każdego Polaka z osobna !

Nie jest Polakiem ten, kto zabrania Polakowi manifestowania polskości.
Jest to jawna dyskryminacja i antypolonizm. Jest równocześnie nawoływaniem przez organizacje żydowskie do nienawiści, niepokojów społecznych, do wojny, które powinny być ścigane z mocy i z całą surowością prawa.
Osoby winne naruszenia naszych praw obywatelskich zasługują na napiętnowanie i wydalenie z kraju.


Polacy nie powinni się bać, że są Polakami. To prześladowcy Polaków, ci co blokują myśl i interes narodowy powinni się bać i być ścigani z mocy prawa.


Nie ma i nigdy być nie może przyzwolenia społecznego na prześladowanie nas w naszej Ojczyźnie tylko z tego powodu, że jesteśmy Polakami !

My innym narodom nie odbieramy prawa do świętowania i nie ingerujemy w ich sposób obchodzenia świąt narodowych !

Gdzie jest nasz, Polaków Prezydent ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rząd ?
Gdzie jest nasz, Polaków Rzecznik Praw Obywatelskich ?

Stanowczo domagamy się podjęcia radykalnych działań w celu niezwłocznego zaprzestania prześladowania Polaków we własnej Ojczyźnie.


Żądamy wyciągnięcia wszelkich konsekwencji w stosunku do winnych naruszenia naszych praw.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maria Bejda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook