Przeciw wycince drzew w Lesie Kabackim

P_20191119_082202.jpgLasy Miejskie Warszawa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Wyrażamy sprzeciw wobec masowej wycinki drzew w rezerwacie Las Kabacki. Wycinka odbywa się od kilku miesięcy pod hasłem „przebudowy drzewostanu” i w jej ramach masowo usuwane są wiekowe sosny, a także brzozy i dęby (nie tylko czerwone, także szypułkowe). Las Kabacki prawdopodobnie miał kiedyś charakter grądu i chyba do jego przywrócenia dążą Lasy Miejskie, jednak w naszej opinii stosowane metody są zbyt brutalne (las w wielu miejscach został znacząco przerzedzony i zdewastowany), a ewentualnie posadzone drzewa liściaste zastąpią wycięte nie wcześniej niż za kilkadziesiąt lat. Tymczasem Las Kabacki leżący na terenie Warszawy, poza tym, że piękny i cenny, jest ważnym czynnikiem klimatotwórczym – oczyszcza powietrze pochłaniając dwutlenek węgla i wytwarzając tlen oraz zatrzymuje wodę.
Jeśli naturalnym zbiorowiskiem leśnym Lasu Kabackiego jest grąd, las będzie sam stopniowo przekształcał się w tym kierunku i procesu tego nie trzeba sztucznie przyspieszać. Nie jest to zresztą pewne, ponieważ zasoby wodne Lasu systematycznie maleją (następuje stopniowe wysychanie śródleśnych jeziorek), a w pobliżu Lasu realizowana jest wielka inwestycja, której częścią jest długi wykop (tunel autostrady A2). Jest prawdopodobne, że wykop spowoduje dodatkowe osuszanie Lasu i wówczas zacznie się on samoistnie przekształcać w stronę boru sosnowego. Obecna ingerencja może się więc okazać nie tylko niepotrzebna, ale wręcz szkodliwa. Las Kabacki nie jest własnością Lasów Miejskich i plan tak głębokiej ingerencji w jego strukturę powinien być skonsultowany ze społecznością mieszkańców Ursynowa. To my jesteśmy bowiem głównymi użytkownikami Lasu, część z nas świadomie wybrała tę dzielnicę ze względu na jego bliskość, a Las wpływa nie tylko na nasz dobrostan, ale także na wartość naszych mieszkań. Apelujemy więc o natychmiastowe zaprzestanie wycinki i rezygnację z daleko idącej przebudowy drzewostanu.


Małgorzata Witeska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Witeska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...