Przeciw wycince drzew w Lesie Kabackim

P_20191119_082202.jpgLasy Miejskie Warszawa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie


Wyrażamy sprzeciw wobec masowej wycinki drzew w rezerwacie Las Kabacki. Wycinka odbywa się od kilku miesięcy pod hasłem „przebudowy drzewostanu” i w jej ramach masowo usuwane są wiekowe sosny, a także brzozy i dęby (nie tylko czerwone, także szypułkowe). Las Kabacki prawdopodobnie miał kiedyś charakter grądu i chyba do jego przywrócenia dążą Lasy Miejskie, jednak w naszej opinii stosowane metody są zbyt brutalne (las w wielu miejscach został znacząco przerzedzony i zdewastowany), a ewentualnie posadzone drzewa liściaste zastąpią wycięte nie wcześniej niż za kilkadziesiąt lat. Tymczasem Las Kabacki leżący na terenie Warszawy, poza tym, że piękny i cenny, jest ważnym czynnikiem klimatotwórczym – oczyszcza powietrze pochłaniając dwutlenek węgla i wytwarzając tlen oraz zatrzymuje wodę.
Jeśli naturalnym zbiorowiskiem leśnym Lasu Kabackiego jest grąd, las będzie sam stopniowo przekształcał się w tym kierunku i procesu tego nie trzeba sztucznie przyspieszać. Nie jest to zresztą pewne, ponieważ zasoby wodne Lasu systematycznie maleją (następuje stopniowe wysychanie śródleśnych jeziorek), a w pobliżu Lasu realizowana jest wielka inwestycja, której częścią jest długi wykop (tunel autostrady A2). Jest prawdopodobne, że wykop spowoduje dodatkowe osuszanie Lasu i wówczas zacznie się on samoistnie przekształcać w stronę boru sosnowego. Obecna ingerencja może się więc okazać nie tylko niepotrzebna, ale wręcz szkodliwa. Las Kabacki nie jest własnością Lasów Miejskich i plan tak głębokiej ingerencji w jego strukturę powinien być skonsultowany ze społecznością mieszkańców Ursynowa. To my jesteśmy bowiem głównymi użytkownikami Lasu, część z nas świadomie wybrała tę dzielnicę ze względu na jego bliskość, a Las wpływa nie tylko na nasz dobrostan, ale także na wartość naszych mieszkań. Apelujemy więc o natychmiastowe zaprzestanie wycinki i rezygnację z daleko idącej przebudowy drzewostanu.


Małgorzata Witeska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Witeska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...