Przejazd dla rowerów w Dąbrowie w pobliżu skrzyżowania ul. Leśnej i Wiejskiej

Dąbrowa, 2 października 2020

Szymon Jasiński

Ul. Cytrynowa 16

62-070 Dąbrowa

URZĄD GMINY DOPIEWO

Radny Gminy Dopiewo Przemysław Miler

Radny Gminy Dopiewo Krzysztof Dorna

Ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo

 

WNIOSEK O UTWORZENIE PRZEJAZDU ROWEROWEGO W DĄBROWIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie przejazdu rowerowego na istniejącym już przejściu dla pieszych w ciągu chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym łączącego Skórzewo z Dąbrową, tuż przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z Krańcową. Przejazd taki umożliwiałby bezpieczny skręt w prawo w ulicę Leśną lub kontynuację jazdy asfaltem prosto, ulicą Wiejską (jadąc od strony Skórzewa).

W tym miejscu w dniu 1 października 2020 roku zdarzył się wypadek z udziałem rowerzysty. Jest to miejsce, w którym wielu rowerzystów przeprowadza rower bądź przejeżdża nim przez pasy. Przekraczają ulicę w tym miejscu, ponieważ dojechanie do skrzyżowania Leśnej z Wiejską nie ułatwia zgodnego z przepisami, bezpiecznego pokonania tego skrzyżowania. Problemem jest tam wysoki krawężnik oraz brak przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania. 

Koszt oznakowania poziomego i pionowego w tym miejscu w skali budżetu Gminy jest pomijalny, a może ocalić komuś zdrowie lub życie.

W tym miejscu chcielibyśmy nadmienić, że wcześniejsza petycja mieszkańców o montaż stojaków rowerowych przy przystanku niedaleko tego samego skrzyżowania została odrzucona. Społeczność rowerzystów Dąbrowy bardzo liczy na to, że Gmina tym razem przychyli się do naszej prośby.

Z poważaniem 

Mieszkańcy Dąbrowy i okolic

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Komendant Policji w Dopiewie Piotr Wiczyński

2. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Szymon Jasiński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook