Przejście dla pieszych przy ul. Kołłątaja

Jako mieszkanka ulicy Kołłątaja, zwracam się z ogromną prośbą o rozpatrzenie możliwości utworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kołłątaja, miedzy budynkami 4-6 lub w pobliżu tych budynków oraz w dalszej części ulicy Kołłątaja. 

Wniosek swój motywuję tym, iż:

Naprzeciwko budynków, po drugiej stronie ulicy mieści się Park Staromiejski, z którego chodnik prowadzi wprost na drogę jezdni. 

Między budynkami Kołłątaja 4-6 również chodnik prowadzi na drogę jezdni. 

Pragnę też nadmienić, iż mieszkańcy ulicy Rogowej, budynku nr 6 miejsce do składowania odpadów mają również po drugiej stronie jezdni co powoduje niebezpieczne przechodzenie przez jezdnię.

Wymieniony odcinek charakteryzuje się gęsta zabudową generującą ruch pieszych.

Są tu zlokalizowane park i place zabaw, siłownia ‘pod chmurką’ a na osiedlach mieszka wiele małżeństw z dziećmi. 

Obecne natężenie ruchu z uwagi na budowę ronda przy ulicy Piłsudskiego również nie pomaga bezpiecznie przedostać się przez drogę jezdni do parku czy też miejsca składowania odpadów. Dzieci uczęszczające do najbliższych szkól są zmuszone przebiegać przez ulicę lub nadrabiać drogi by móc bezpiecznie przejść na drugą stronę, ponieważ przejścia dla pieszych są znacznie oddalone od wspomnianej lokalizacji.

Natomiast w pobliżu szkoły przy ulicy Wojska Polskiego są dwa bezpieczne przejścia dla pieszych oddalone od siebie zaledwie o ok. 15 metrów.

Niestety aby bezpiecznie przejść z ulicy Kołłątaja do parku zmuszeni jesteśmy iść pierw w stronę ulicy Wojska Polskiego i tam przejść przez pasy, następnie minąć kościół i dopiero możemy bezpiecznie przejść przez przejście dla pieszych.

Sugerowana lokalizacja przejścia umożliwi również bezpieczne przekraczanie ulicy przez dzieci idące do szkoły przy ulicy Sikorskiego jak i dzieci uczęszczające do szkoły przy ulicy Wojska Polskiego, czy też mieszkające przy ulicy Rogowej z uwagi na znaczną odległość przejścia dla pieszych względem ich miejsca zamieszkania. 

.

Byłoby lepszym rozwiązaniem dla mieszkańców naszych rejonów gdyby w naszej okolicy powstały nawet dwa przejścia dla pieszych umożliwiające poruszanie się do parku jak i do wyznaczonego miejsca składowania odpadów. 

Proszę również o rozpatrzenie zastosowania zakazu parkowania we wspomnianym odcinku naprzeciw budynku Kołłątaja 4 w miejscu poszerzenia ulicy. Parkujące tam samochody uniemożliwią dzieciom podróżującym do przylegającego parku właściwą obserwację drogi. 

Również wnoszę o zadbanie o bezpieczeństwo naszych dzieci i ustuowanie progu zwalniającego w pobliżu wskazanego miejsca. 

Dzieci nie są w stanie dostrzec pojazdów wyjeżdżających z zakrętu jak i również kierowcy nie są w stanie ocenić czy w danym miejscu nie pojawią się piesi.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marika Władyka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...