Przywrócenia praw nabytych, zabranych nauczycielom zatrudnionym przed 1999 rokiem, z naruszeniem obowiązującego prawa.

1 stycznia 1999 roku weszła w życie znowelizowana ustawa zwana „kartą nauczyciela”, która zabrała nauczycielom możliwość odejścia na emeryturę po 30 latach pracy na starych zasadach.

Posłowie, ministrowie obecnej i poprzednich kadencji twierdzą, że prawo nie może działać wstecz. Tak też zdecydowano w przypadku służb mundurowych, kiedy im zaplanowano, tak jak nauczycielom, zabrać wcześniejsze emerytury, wtedy to posłowie i osoby zainteresowane powołując się na to, że prawo nie może działać wstecz, zostawili zapis w ustawie nie zmieniony. Zmiany dotyczą tylko nowo zatrudnionych.

Dlatego, też żądamy zgodnie z art. 32 Konstytucji oraz stanowiskiem osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa, którzy twierdzą zgodnie, że prawo nie może działać wstecz, przywrócenia praw emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 rokiem na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie zmian w ustawie zwanej „kartą nauczyciela”.