Przywrócenie na antenę TVP Kraków emisji "Kundel bury i kocury"

Kraków, 23.03.2016      

Pan Piotr LEGUTKO

Dyrektor Ośrodka TVP S.A.

Oddział w Krakowie

ul. Krzemionki 30

30-525 Kraków  

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

zwracamy się do Pana z gorącą prośbą o przywrócenie na antenę TVP Kraków emisji programu prowadzonego przez redaktor Panią Magdalenę Hejdę pt. „ Kundel bury i kocury”, który przez    dwadzieścia    lat    zdziałał    wiele    dobrego    dla    pomocy    ludziom    i  zwierzętom, a oprócz tego także edukował, uczył wrażliwości i empatii, a także i interweniował w krytycznych sytuacjach.

Dzięki tej audycji setki zagubionych zwierząt wróciły do swoich opiekunów, a inne, porzucone, skrzywdzone, niejednokrotnie stare i okaleczone psy oraz koty znajdowały nowych wspaniałych opiekunów, którzy przywróciły im wiarę w człowieka.

Dzięki TVP Kraków program red. M. Hejdy trafiał do domów mieszkańców naszego miasta Krakowa, ale także i Małopolski. Nauczał zarówno dzieci, jak i dorosłych empatii oraz wyczulenia na cierpienie słabszych, promował słuszną i piękną ideę wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt. Pokazywał czerpanie satysfakcji i radości ze świadczenia dobra dla znajdujących się w potrzebie, uczył mądrych zasad opieki nad zwierzętami, inicjował akcje charytatywne na rzecz zwierząt, w tym tych najbardziej potrzebujących, tj. bezdomnych.

Propagowanie takich treści jak wyżej wymienione jest zarówno szlachetną misją, jak i obowiązkiem telewizji publicznej. Dla Krakowa i Małopolski taki program jest wręcz niezbędny  dla naszych braci mniejszych, przyjaciół zwierząt, a najbardziej tych, którzy zwierzę traktują gorzej niż rzecz, gdyż nikt nie pokazał im że trzeba (i że można) inaczej.

Obecnie TVP zapowiada powrót na antenę dawnych, wartościowych społecznie programów. Mamy nadzieję, że również Pan podejmie to wyzwanie przywracając na antenę program „Kundel bury i kocury”, audycję pożyteczną i wyczekiwaną przez widzów. W imieniu mieszkańców Krakowa i Małopolski, sygnatariuszy niniejszego pisma,

Z wyrazami szacunku

Wiesława Włodarczyk


Wiesława Włodarczyk    Skontaktuj się z autorem petycji