Przywrócenie przejścia pieszego do ulicy Rydygiera

przejście.png

Zarząd Urzędu Dzielnicy Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa

  PETYCJA

My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o przywrócenie przejścia pieszego w ciągu ulicy Rydygiera pomiędzy ul. Powązkowską a ul. Przasnyską podczas trwania budowy prowadzonej przez Dom Development.

Wytyczony wzdłuż ciągu budowlanego chodnik stanowił wygodne połączenie osiedli Żoliborz Artystyczny, Młody Żoliborz oraz Madison Apartments z pozostałą częścią Żoliborza Południowego, gdzie zlokalizowane są liczne sklepy, przedszkole, szkoły i inne lokale usługowe, z których my - mieszkańcy drugiej strony Powązkowskiej korzystamy codziennie. Przejście to zapewniało również wielu mieszkańcom Żoliborza Przemysłowego dostęp do przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Powązkowskiej. W marcu 2019 roku przejście to zostało całkowicie zamknięte przez firmę Dom Development.

Udrożnienie przejścia pieszego w ciągu ulicy Rydygiera na odcinku Przasnyska – Powązkowska uważamy za szczególnie ważne. Obchodzenie prowadzonej przez Dom Development budowy wzdłuż ulic Przasnyskiej, Krasińskiego i Powązkowskiej oznacza czterokrotne wydłużenie trasy (co w praktyce wyklucza pokonanie jej przez osoby o ograniczonej mobilności oraz dzieci). Jednocześnie próba obejścia tej budowy wzdłuż ulic Powązkowskiej, Duchnickiej i Przasnyskiej wymaga dodatkowo pokonania szeregu barier architektonicznych (schody, wąskie i nierówne chodniki itp.). Brak przejścia utrudnia komunikację pieszą i prowadzi do niepotrzebnego zwiększenia ruchu samochodowego w tej okolicy.

Doceniając fakt, że budowa odcinka ulicy Rydygiera prowadzona przez Dom Development doprowadzi do docelowej poprawy komunikacji w całej okolicy, wierzymy, że uda się Zarządowi Dzielnicy porozumieć z inwestorem w sprawie zorganizowania prac budowlanych w sposób, który umożliwi wytyczenie tymczasowego przejścia pieszego o szerokości ok. 2 metrów.

Kopię tego pisma kierujemy również do Dom Development w nadziei, że w ramach społecznej odpowiedzialności wobec sąsiadów (z których istotna część jest przecież również ich klientami) oraz w trosce o dobre imię spółki, postara się możliwie szybko znaleźć rozwiązanie problemu wygenerowanego przez inwestycję, którą prowadzi.

 

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy  


Milena Leśniak, Wojciech Pociecha, Bartłomiej Michalski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Milena Leśniak, Wojciech Pociecha, Bartłomiej Michalski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook