Przywrócenie przejścia pieszego do ulicy Rydygiera

przejście.png

Zarząd Urzędu Dzielnicy Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa

  PETYCJA

My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o przywrócenie przejścia pieszego w ciągu ulicy Rydygiera pomiędzy ul. Powązkowską a ul. Przasnyską podczas trwania budowy prowadzonej przez Dom Development.

Wytyczony wzdłuż ciągu budowlanego chodnik stanowił wygodne połączenie osiedli Żoliborz Artystyczny, Młody Żoliborz oraz Madison Apartments z pozostałą częścią Żoliborza Południowego, gdzie zlokalizowane są liczne sklepy, przedszkole, szkoły i inne lokale usługowe, z których my - mieszkańcy drugiej strony Powązkowskiej korzystamy codziennie. Przejście to zapewniało również wielu mieszkańcom Żoliborza Przemysłowego dostęp do przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Powązkowskiej. W marcu 2019 roku przejście to zostało całkowicie zamknięte przez firmę Dom Development.

Udrożnienie przejścia pieszego w ciągu ulicy Rydygiera na odcinku Przasnyska – Powązkowska uważamy za szczególnie ważne. Obchodzenie prowadzonej przez Dom Development budowy wzdłuż ulic Przasnyskiej, Krasińskiego i Powązkowskiej oznacza czterokrotne wydłużenie trasy (co w praktyce wyklucza pokonanie jej przez osoby o ograniczonej mobilności oraz dzieci). Jednocześnie próba obejścia tej budowy wzdłuż ulic Powązkowskiej, Duchnickiej i Przasnyskiej wymaga dodatkowo pokonania szeregu barier architektonicznych (schody, wąskie i nierówne chodniki itp.). Brak przejścia utrudnia komunikację pieszą i prowadzi do niepotrzebnego zwiększenia ruchu samochodowego w tej okolicy.

Doceniając fakt, że budowa odcinka ulicy Rydygiera prowadzona przez Dom Development doprowadzi do docelowej poprawy komunikacji w całej okolicy, wierzymy, że uda się Zarządowi Dzielnicy porozumieć z inwestorem w sprawie zorganizowania prac budowlanych w sposób, który umożliwi wytyczenie tymczasowego przejścia pieszego o szerokości ok. 2 metrów.

Kopię tego pisma kierujemy również do Dom Development w nadziei, że w ramach społecznej odpowiedzialności wobec sąsiadów (z których istotna część jest przecież również ich klientami) oraz w trosce o dobre imię spółki, postara się możliwie szybko znaleźć rozwiązanie problemu wygenerowanego przez inwestycję, którą prowadzi.

 

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy  


Milena Leśniak, Wojciech Pociecha, Bartłomiej Michalski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Milena Leśniak, Wojciech Pociecha, Bartłomiej Michalski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook