Petycja o przywrócenie Ukrainy na listę krajów, po przylocie z których nie ma obowiązku kwarantanny, bez względu na obywatelstwo podróżującego

Do

Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa  

Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej Łukasza Szumowskiego ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa    

PETYCJA

  Apelujemy o przywrócenie Ukrainy na listę krajów, z których przylot statkiem powietrznym nie wiąże się z obowiązkiem odbywania 14-dniowej kwarantanny przez pasażerów. Tym samym wnosimy o uchylenie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1182), zmieniających listę krajów określonych w Rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1161), tj. o przywrócenie lit. g w § 3. ust. 2. pkt. 11.  

Uzasadnienie:  

30 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1161) wprowadzono w życie przepisy, zgodnie z którymi zniesiono obowiązek kwarantanny dla pasażerów przylatujących do Polski statkiem powietrznym z lotnisk położonych w takich krajach: a) Czarnogóra, b) Gruzja, c) Japonia, d) Kanada, e) Republika Albanii, f) Republika Korei, g) Ukraina. Dwa dni później – 2 lipca 2020 r. – Rozporządzeniem zmieniającym (Dz. U. 2020 poz. 1182) z powyższej listy usunięto Ukrainę. Oznacza to, że osoby przybywające stamtąd mają obowiązek odbycia kwarantanny, ale z tego obowiązku (na mocy rozporządzenia) wyłącza się szereg kategorii osób jak studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy zapis nosi znamiona dyskryminacji osób wg obywatelstwa i nie mając nic wspólnego z walką z epidemią COVID-19, jest zapisem o charakterze ksenofobicznym, łamiącym prawa człowieka oraz godzącym w relacje dobrosąsiedzkie. Nadmieńmy, że między 1 a 2 lipca br. osoby przylatujące z Ukrainy mogły przybyć do Polski bez obowiązku odbycia kwarantanny. Od 3 lipca taki obowiązek mają już tylko obywatele Ukrainy i innych państw spoza Unii Europejskiej. Obywatele UE (w tym Polski)  pomimo, iż przybywają z Ukrainy tym samym środkiem transportu – takiego obowiązku nie mają i mogą bez przeszkód wrócić do zwykłego życia i pracy. Pragniemy zwrócić uwagę, że wirus nie wybiera ofiar według paszportu, nie rozróżnia obywatelstwa. Przedmiotowy dyskryminacyjny zapis w szczególny sposób dotyka podróżujące razem rodziny mieszane, w których małżonkowie posiadający różne obywatelstwa,  wspólnie przebywający wcześniej w tych samych miejscach, po przekroczeniu granicy RP są rozdzielani i jedno z nich jest odsyłane na kwarantannę, a drugie może funkcjonować bez ograniczeń. Apelujemy o zmianę przepisów i zniesienie obowiązku kwarantanny dla wszystkich podróżnych przylatujących z Ukrainy.