Puma Nubia wraca do domu. Poparcie dla Kamila Stanka w staraniach o powrót Nubii.

Zwracamy się z prośbą o uważne i sprawiedliwe podejście do sprawy Pana Kamila Stanka i Pumy Nubii. Nubia jest oswojoną pumą kupioną legalnie w hodowli. Była w rodzinie Państwa Stanków przez 6 lat. Mieszkala z nimi, ich kotami i psami. Miała ogrodzony wybieg zgodny ze wszystkimi wymaganiami, co potwierdziły kontrole RDOŚ. Nubia była zadbana, dobrze wykarmiona, szczepiona i cały czas pod kontrolą lekarzy weterynarii. Nigdy nie udowodniono Kamilowi Stankowi złej opieki, zaniedbania czy złego traktowania. Sprawy prowadzone w tym zakresie zostały umorzone. W chwili gdy Pan Kamil Stanek zawiesił działalność sąd postanowił zasądzić przepadek Nubii na Skarb Państwa. Zawieszenie działalności nie może być jednak powodem odebrania zwierząt. Sąd nie uwzględnił też Ustawy o ochronie zwierząt która mówi "zwierzę nie jest rzeczą". Sąd nie wziąl też pod uwagę mocnej więzi emocjonalnej między pumą o opiekunem. Ta więź trwa pomimo miesiący oddzielnia i odosobnienia.

Postępowania przeciwko Panu Kamilowi Stankowi są przeciągane pomimo braku dowodów. Prokuratura Rejonowa w Zawierciu przeciąga także postępowanie dotyczące sprawy, której zarzuty w większości były już umorzone. Prokurator powołuje biegłych, zleca dodatkowe badania, ogłasza poszukiwanie świadków w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Ten sam prokurator jest inicjatorem postępowania z 2018 roku dotyczące prawa do posiadania pumy Nubii, w którym nie postawiono zarzutów i zostało ono w związku z tym umorzone. W związku z takim postępowaniem prokuratora została złożona oficjalna skarga na jego działania i prośba o wyłączenie go z postępowania. Skarga została odrzucone bez merytorycznego uzasadnienia. Nie wyczerpano argumentów przeciwko wnioskowi obrony.

Dodatkowym aspektem sprawy jest to, że Prokuratura Rejonowa w Zawierciu w sposób bardzo powolny prowadzi dochodzenie w sprawie z artykułu 231 KK wobec osoby, która bezpośrednio doprowadziła do odebrania Nubii. Prokuratura posiada wystarczające dowody na postawienie zarzutów w sprawie w tym notatki służbowe, raporty i zeznania uczestników i świadków zdarzeń. Z zeznań policjantów oraz pisma jakie otrzymała z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wynika, że ta osoba wezwała bezpodstawnie policję oraz inne służby, co może wskazywać na art. 155 KK. Naruszono też zasadę domniemania niewinności a osobę Kamila Stanka narażono na utratę reputacji poprzez publiczne oskarżenia o czyny jakich się nie dopuścił, i które nie były nawet obiektem zarzutu, a jedynie wątkiem zasugerowanym prokuratorowi.

Bez odpowiedzi zostało także doniesienie jakie złożył Pan Kamil Stanek o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 191 KK przez pracowników ogrodu zoologicznego w Poznaniu, którzy brali udział w próbie odbioru pumy Nubii.

Zwracamy się z prośbą o przyjrzenie się sprawie Pana Kamila Stanka i Pumy Nubii oraz podjęcie pieczy na sprawą. Nie może być tak, że weteran polskiego wojska walczący za nas w najbardziej niebezpiecznym kraju świata jest bezpodstawnie nękany i traktowany niesprawiedliwie. Prosimy o zajęcie stanowiska ze względu na ważny interes publiczny jakim jest elementarne poczucie sprawiedliwości, poszanowanie równości prawa, zasady domniemania niewinności oraz równomierności stosowania prawa względem obywateli oraz stron postępowania.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Edyta do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...