Petícia za výstavbu spolu s Poliakmi vysokorýchlostných železníc Rail Orava na úseku Kraľovany - Kraków s pripojením Slovenska k poľskému projektu Podłęże-Piekiełko

Predseda vlády Slovenskej republiky

Minister dopravy SR

 

Vážený pán premiér, vážený pán minister,

Poľsko už niekoľko rokov buduje v ťažkom horskom teréne úplne novú železničnú trať s modernými štandardmi, známu ako projekt Podłęże - Piekiełko. Cieľom tejto investície je výrazne skrátiť cestu vlakom z Krakova do poľských Tatier a do Nowého Sączu, vlaky budú môcť jazdiť rýchlosťou 120-160 km/h. Poliaci sú otvorení rozšíreniu tohto projektu aj o Slovensko, aby železničná trať nekončila naslepo v Zakopanom, ale zahŕňala aj slovenskú Oravu a odtiaľ umožnila ist do Bratislavy, Popradu, Košíc a kamkoľvek inde na Slovensku. Poľský projekt Podłęże-Piekiełko sa buduje po etapách a zatiaľ je v takom stave, že sa k nemu môže pripojiť aj Slovensko, ak si to želá.

Vzhľadom na uvedené my, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky a Poľskej republiky, žiadame predsedu vlády a ministra petíciou, aby Slovensko čo najskôr začalo koncepčné práce na projekte Rail Orava, aby prepojiť Kralovany s Krakovom železničnou traťou s parametrami analogickými poľským (120-160 km/h). Bude to historická príležitosť na prekonanie dlhoročného zanedbávania dopravných vzťahov medzi Poľskom a Slovenskom ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

Mapa_Rail_Orava.jpg

Zdroj: PKP PLK

Koncepcia Rail Orava má nahradiť súčasnú lokálku Kráľovany-Trstená novou rýchlostnou dvojkoľajou, väčšinou vybudovanou v novej trase, v tuneloch a na estakádach. Trať Rail Orava by premávala v trase: Kráľovany - Dolný Kubín - Nižná - Tvrdošín - Trstená - Jabłonka - Chabówka, kde by sa spojila s poľskou traťou Podłęże - Piekiełko. Cestovný čas slovenského úseku Kráľovany - Trstená by bol pol hodiny namiesto doterajších 1h 48 minút. Čas cesty vlakom z Dolného Kubína do Krakova by bol menej ako 2 hodiny, čím by sa Slovensko a Poľsko prvýkrát po mnohých rokoch reálne priblížili.

Výstavba Rail Orava a Podłęże-Piekiełko by priniesla mnohé výhody, medzi ktoré patria:

1. Vlaky spajajuce Varšavu a Bratislavu by nakoniec jazdili cez Krakov, Oravu a slovenské Považie, namiesto toho, aby sa vyhýbali územiu SR ako dnes. V súčasnosti väčšina vlakov zo Slovenska do Poľska tranzituje cez Českú republiku a Slovensko nemá z tohto žiadnu výhodu.

2. Obyvatelia Oravy by mohli cestovať do Krakova do školy, za prácou, k lekárovi, do divadla alebo do kina, na doplnkové kurzy a školenia a získať kvalitné vyššie vzdelanie v Krakove. Krakov je jedným z najznámejších vedeckých a turistických centier v Európe a dnes už obyvatelia Oravy nemajú ako využiť blízkosť Krakova.

3. Rail Orava by bola veľkým impulzom pre rozvoj cestovného ruchu na Orave, Liptove, Malej a Veľkej Fatre a slovenských Západných Tatrách. Poliaci milujú slovenské hory, no nemajú sa k nim ako dostať.

4. Rail Orava by bola súčasťou európskej klimatickej politiky, bude znamenať presun významnej časti dopravy z cesty na železnicu, čo je podľa dokumentov podpísaných Slovenskom jednou z priorít a záväzkov. Je načase, aby vláda začala to konečne implementovať a nielen podpisovať ďalšie papiere, Rail Orava je najlepší príklad čím by Slovensko mohlo prispieť k európskej politike záchrany klímy.

5.V súčasnosti v súvislosti s implementáciou Európskeho plánu obnovy existujú obrovské finančné prostriedky na tento typ projektov. Únia podporuje železnice (nie diaľnice) a podporuje najmä cezhraničné železnice. Kedy do toho pôjdeme, ak nie teraz? Druhá takáto príležitosť sa už nebude opakovať a môžeme získať financie až do výšky 85 %.

6. Už samotná výstavba Rail Orava bude znamenať zákazky a pracovné miesta pre miestne firmy, rozvoj oravského hospodárstva a zvýšenie príjmov obyvateľov. Skúsenosti z podobných investícií v západnej Európe ukazujú, že ide o ekonomickú páku pre región.

7. V súčasnosti je Orava okrajovým regiónom, do Poľska nechodí odtiaľ žiadny autobus, ľudia bez auta nemajú ako využiť príležitosti (napríklad v oblasti kultúry a vzdelávania), ktoré ponúka neďaleký Krakov a Varšava. Výstavbou Rail Orava sa Orava otvorí svetu, zvýši sa regionálny HDP a región s časom bude podobný nemeckému Bavorsku a rakúskemu Tirolsku.

8. Za zmienku stojí, že cesta vlakom z Krakova do Varšavy je len 2,5 hodiny. Obyvatelia Dolného Kubína sa dostanú nielen do Krakova za 2 hodiny, ale cesta do Varšavy, jednej z najväčších európskych metropol, im zaberie len 4,5 hodiny. Pri Varšave sa buduje Centrálne letisko (CPK - Centralny Port Komunikacyjny), z ktorého sa bude dať lietať na iné kontinenty, Orava a ďalšie regióny Slovenska naň nemôžu byť zbavené prístupu, lebo to by znamenalo degradáciu a odliv investorov.

 

Bez ohľadu na uvedené žiadame o podporu už takmer 10 rokov realizovaných snáh o spustenie siete cezhraničných prímestských autobusov spájajúcich poľské a slovenské Západné Tatry. Malopoľský maršal navrhol Žilinskému kraju vytvorenie linky, ktorá by umožnila prístup do Oravíc, Zuberca a Rohackej doliny, teda na tatranské chodníky z dvoch strán hranice. Ide o linku: Bukowina Tatrzańska - Zakopané - Chochołów - Suchá Hora - Vitanova - Oravice - Zuberec - Roháče - Zverovka. Žilinský samosprávny kraj tento projekt už dva roky blokuje a nesúhlasí so spustením autobusov miestnej samosprávy v slovenských Západných Tatrách. V súčasnosti v úseku Vitanová - Oravice - Zuberec - Zverovka takmer nič nejazdí a dá sa pohybovať len autom, čo je v dobe klimatických výziev a medzinárodných dokumentov o ochrane klímy podpísaných Slovenskom absurdné. Aj keď táto vec nepatrí do kompetencie vlády ani ministerstva, žiadame Vás, aby ste ovplyvnili orgány Žilinského kraja, aby prestali blokovať poľské návrhy na spustenie autobusov spájajúcich Poľsko s Oravicami, Zubercom a Rohackou dolinou a prestali hovoriť NIE iným poľským návrhom, ako je napríklad cezhraničná poľsko-slovenská trať okolo Babej Góry alebo autobus Trstena - Krakov.

 

Viac info na FB skupine "Skupina Poľsko-Slovensko-autobusy"


Občianska iniciatíva "Poľsko-Slovensko-autobusy"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Občianska iniciatíva "Poľsko-Slovensko-autobusy" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach: