Ratujmy Karuzelę! Petycja w sprawie powstrzymania zamknięcia i dalszej degradacji zabytkowego Klubu Karuzela na osiedlu “Przyjaźń”

Inicjatywa Osiedle Przyjaźń
Osiedle Przyjaźń 115/1
01-355 Warszawa

logo77.png

 

 

 

Rafał Trzaskowski
Prezydent m. st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

prof. Barbara Marcinkowska
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa


Na podstawie art. 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), w imieniu społeczności mieszkańców i sympatyków osiedla “Przyjaźń”, wnosimy do Prezydenta m. st. Warszawy, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej jako dzierżawcy osiedla, Wojewody Mazowieckiego oraz Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy petycję dotyczącą podjęcia działania w interesie publicznym. Wnosimy o natychmiastowe podjęcie wszelkich możliwych kroków, aby powstrzymać zamknięcie i dalszą degradację unikatowego, zabytkowego Klubu Karuzela oraz jego jak najszybszą rewitalizację, aby nadal mógł służyć kolejnym pokoleniom! 

UZASADNIENIE

Osiedle "Przyjaźń", zbudowane w 1952 roku jako baza dla budowniczych PKiN, później legendarne miasteczko studenckie, przez lata było przykładem dobrze zaprojektowanego osiedla społecznego, w którym kwitło życie kulturalne i relacje sąsiedzkie. Ich centrum stanowił Klub Studencki Karuzela, który jest jednym z najwyższych budynków drewnianych na Mazowszu, wpisanym w całości do Gminnej Ewidencji Zabytków. Niegdyś był to centralny ośrodek kulturalny stolicy. Przeplatały się tu referaty i dyskusje, wieczorki taneczne i występy estradowe w soboty i niedziele. Tu rodziły się pierwsze miłości i przyjaźnie, które trwają do dziś. Działał dyskusyjny klub filmowy prowadzony przez znanych krytyków, były zabawy, bale studenckie, występy artystów (Dymsza, Kobiela, Fogg, Koterbska, STS, Stare Dobre Małżeństwo, Fugazi). Uratowanie go przed degradacją powinno stanowić jeden z priorytetów Warszawy - miasta doświadczonego przez historię, gdzie każdy zabytek jest na wagę złota.

1266.jpgfot. Kinga Porucznik

Jednak od kilkunastu lat wiele funkcji społecznych Osiedla zanika, życie kulturalne w Karuzeli zamiera; coraz bardziej odczuwalna jest degradacja fizycznej tkanki osiedla. Obecnie stan techniczny budynku, podobnie jak domów mieszkalnych na Osiedlu "Przyjaźń", pogarsza się i mimo nacisku mieszkańców, organizacji społecznych, radnych miejskich oraz prób podejmowanych przez Dzielnicę, nie są podejmowane wystarczające kroki, które prowadziłyby do modernizacji Karuzeli i budynków Osiedla. 

Wręcz przeciwnie - aktualny dzierżawca osiedla, Akademia Pedagogiki Specjalnej, zdecydował o całkowitym zamknięciu Karuzeli! Władze APS motywują decyzję o zamknięciu Klubu złym stanem technicznym budynku oraz jego infrastruktury. Ich zdaniem budynek przestał być bezpiecznym miejscem dla użytkowników. APS twierdzi, że nie ma możliwości pozyskania środków na remont Karuzeli, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Głównym jednak powodem zamknięcia klubu jest to, że przynosi on straty dzierżawcy i brakuje pomysłu na to, jak to miejsce miałoby działać. Ponadto, istotną przeszkodą w podejmowaniu wszelkich decyzji na Osiedlu Przyjaźń jest jego skomplikowana, “szkatułkowa” struktura zarządzania - choć obiekt należy do Skarbu Państwa, pozostaje w zarządzie miasta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa), a do 2024 roku jego administratorem jest właśnie Akademia Pedagogiki Specjalnej. M.st. Warszawa de facto zarządzające mieniem, może jednak podjąć kroki, by doprowadzić do wydzielenia obiektu spod z dzierżawy APS i przekazania go Dzielnicy lub wskazanej jednostce miejskiej.

Przypomnijmy, że w 2015 r. i w 2020 r. składaliśmy projekty rewitalizacji Karuzeli do budżetu obywatelskiego, które zostały odrzucone z powodu struktury własności osiedla. Od tego czasu sytuacja stała się jeszcze trudniejsza - decydenci nie zadbali wystarczająco o osiedle i jego największy zabytek! Złożony w 2015 r. przez lokalną społeczność wniosek o konsultacje społeczne w spr. osiedla Przyjaźń został w 2016 r. odrzucony, po roku procedowania. Uwagi zgłoszone w 2015 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania zostały uwzględnione, ale od tego czasu nadal czekamy na ponowne wyłożenie planu, procedowanego od 2006 r.

Akademia Pedagogiki Specjalnej, podpisując umowę dzierżawy osiedla Przyjaźń, zobowiązała się do jego utrzymania w stanie niepogorszonym. Zamknięcie klubu Karuzela spowoduje dalszą i trwałą jego degradację, brak nadzoru nad stanem technicznym budynku oraz ryzyko włamań i podpaleń nieużytkowanego budynku. W związku z tym tego rodzaju działanie spowoduje złamanie zobowiązań wynikających z umowy oraz uszczuplenie mienia Skarbu Państwa. W tej sytuacji jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się wyłączenie budynku klubu Karuzela z umowy dzierżawy i objęcie go bezpośrednim nadzorem przez władze m. st. Warszawy.

Jako mieszkańcy i sympatycy osiedla Przyjaźń nie chcemy asystować powolnej śmierci Karuzeli i całego Osiedla - uważamy, że niezbędny jest generalny remont oraz uruchomienie na nowo działalności Klubu. APELUJEMY do Państwa jako decydentów, w których rękach leży los osiedla Przyjaźń - pilnie ratujcie to niezwykłe miejsce, od Klubu Karuzela poczynając! Nie ma już czasu, trzeba działać NATYCHMIAST.

 


Jurgita Kraużlis, Aleksandra Krugły, Joanna Zamorska-Pucko, Inicjatywa Osiedle Przyjaźń    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jurgita Kraużlis, Aleksandra Krugły, Joanna Zamorska-Pucko, Inicjatywa Osiedle Przyjaźń do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...