Ratujmy leśniczówkę w Puszczy Kampinoskiej

20231104_11_58_13_20231104_1158122.jpg

Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem przyjęliśmy treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania pt. „Rozbiórka obiektów budowlanych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2023 r.” (numer referencyjny: 9/2023).

Rozumiemy cel przyświecający rozbiórce osad mieszkalno-gospodarczych na terenie Parku. Nasz niepokój budzi jedynie ujęcie w opisie przedmiotu zamówienia pozycji oznaczonej numerem 2.1. Zamieszczone zdjęcia oraz mapa nie pozostawiają wątpliwości, że opisany pod nią „budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej” to Leśniczówka Krzywa Góra, obiekt zdecydowanie wyróżniający się na tle rozbieranych co roku w KPN gospodarstw rolnych.

Z uwagi na wartość historyczną i architektoniczną oraz malownicze położenie przy często uczęszczanym szlaku czerwonym, leśniczówka jest doskonale znana miłośnikom Puszczy Kampinoskiej. Jej początki datuje się na lata 20. XX w., niewykluczone jednak, że powstała jeszcze przed I wojną światową. Z licznych faktów historycznych na temat Krzywej Góry przytaczanych przez Jerzego Misiaka, warto wymienić przede wszystkim wydarzenia z września 1939 r., kiedy to leśniczówka była miejscem pracy sztabu gen. Tadeusza Kutrzeby i służyła za szpital polowy po zaciekłych walkach 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.

Wiadomość o planach rozbiórki wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Oto niektóre komentarze: „Takie miejsca/budynki nadają niepowtarzalności i klimatu w puszczy. Powinny być odrestaurowywane”, „Wielka szkoda. To piękne miejsce”, „Te stare budynki w KPN mają swój urok. Żal mi, że są rozbierane”, „Szkoda budynku, który niewątpliwe ma swój klimat”, „Serce mi pęka...”, „To miejsce z całą pewnością jest warte uwagi i upamiętnienia”.

Uważamy, że decyzja o rozbiórce leśniczówki jest przedwczesna, dlatego prosimy o wstrzymanie prac i rozważanie alternatywnych rozwiązań.

We wspomnianej dyskusji zrodziły się następujące pomysły:

a) pozostawienie obiektu na miejscu w stanie obecnym, żeby natura sama “upomniała się o swoje”;

b) przeniesienie leśniczówki do skansenu budownictwa puszczańskiego w Granicy;

c) rewitalizacja leśniczówki i jej adaptacja na cele wystawiennicze, kulturowe i edukacyjne.

Realizacja tych przykładowych propozycji nie musi wiązać się ze znacznym obciążeniem dla budżetu KPN. Przykładowo, na remont możliwe wydaje się pozyskanie funduszy zewnętrznych, zwłaszcza w przypadku uzyskania wpisu do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. Bieżąca działalność w postaci np. prowadzenia muzeum lub galerii fotografii alo malarstwa, w przypadku braku zainteresowania ze strony KPN, mogłaby być prowadzona przez wyłonioną w konkursie zewnętrzną instytucję lub organizację pozarządową.

Wstrzymanie rozbiórki nie rozstrzyga o niczym a umożliwia rzeczową dyskusję nad przyszłością tego unikalnego miejsca. Dodatkowo, stworzy ono szansę malarzom i fotografom uwiecznienia leśniczówki o różnych porach roku. Ich prace mogłyby zostać następnie umieszczone na tablicy dotyczącej historii tego miejsca, która powinna znaleźć się przy Krzywej Górze bez względu na to, jaka będzie przyszłość tego miejsca.


Tomasz Ciechoński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Tomasz Ciechoński będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...