Ratujmy wieżę ciśnień

wieża_ciśnień_2.jpgPrezydent Miasta Świnoujście

Rada Miasta Świnoujście – Komisja Skarg Wniosków i Petycji       

My, Mieszkańcy Świnoujścia, apelujemy o pilne ratowanie wieży ciśnień znajdującej się na terenie Basenu Północnego. Wieża ciśnień niszczeje w przerażającym tempie, brak reakcji ze strony władz samorządowych może doprowadzić do jej całkowitej dewastacji.

Wykorzystajmy turystyczny i kulturalny potencjał drzemiący w zabytkowej wieży.

Wieża ciśnień, po rewnowacji może być kolejną wizytówką Świnoujścia oraz znakiem, że władze Świnoujścia dbają o rozwój oraz tworzą przyjazną przestrzeń miejską nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców Świnoujścia.

Apelujemy o zabezpieczenie środków na remont i renowację wieży, środki można pozostać z funduszy zewnętrznych, takich jak: dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane  dla zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych lub dofinansowanie w naborze ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie dotacji w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. wieża_ciśnień3.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jan Borowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...