Ratujmy Świętokrzyski Park Narodowy!

My, niżej podpisani, domagamy się od Ministerstwa Klimatu i Środowiska wycofania się z naruszającego prawo rozporządzenia zmiany granic ŚPN. Jest to decyzja szkodliwa społecznie i przyrodniczo. Ministerstwo ma obowiązek działać na rzecz ochrony przyrody, a nie jej niszczenia. 

 

Były minister środowiska, Michał Woś, w ostatnim dniu swojego urzędowania wydał - nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej - rozporządzenie, wg którego z granic parku narodowego ma zostać wyłączone 1,3 ha na Łyścu oraz włączone - jako swoista rekompensata - znacznie oddalone od parku 60 ha izolowanej enklawy leśnej pod Grzegorzowicami, która nie ma rozpoznanej wartości przyrodniczej i najprawdopodobniej nie spełnia wymogów stawianych terenom parków narodowych. Jest to działanie formalnie bezprawne, a merytorycznie - nieuzasadnione.

 

Projekt zmian granic parku narodowego wymaga szerokich i dogłębnych konsultacji społecznych, które zostały ograniczone przez byłego ministra do paru wybranych przez niego organizacji, z pominięciem m.in. zaangażowanego od lat w tę sprawę Stowarzyszenia MOST. Ministerstwo ma obowiązek przestrzegać prawa, tj. art.10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, który nakłada obowiązek uzyskania opinii od zainteresowanych organizacji pozarządowych, na co mają one 30 dni, oraz informować o konsultacjach społecznych tak, by informacja stała się powszechna i ogólnodostępna. Przepis ten nie daje ministrowi prawa do woluntarystycznego wyboru organizacji pozarządowych. W świetle prawa konsultacje nie odbyły się.

 

 Były minister argumentuje wyłączenie z granic ŚPN terenu na Łyścu bezpowrotną utratą wartości przyrodniczej. To fałszywy powód, bo w rzeczywistości ten teren nie zmienił się od 1924 r., kiedy został objęty ochroną. Prawdziwą przyczyną wyłączenia jest chęć oddania 1,3 ha na Łyścu oblatom z klasztoru na Świętym Krzyżu, którzy do tego terenu nie mają żadnych praw.

Jako obywatele sprzeciwiamy się bezprawnym próbom ograbiania parków narodowych z cennych terenów i działaniom ze szkodą Państwa Polskiego na rzecz innego, obcego Państwa - Watykanu! 

 

prof. Joanna Senyszyn

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Joanna Senyszyn do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook