Regulacja procesu certyfikacji i rejestracji audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

z_3743_2.jpgZwracamy uwagę, że regulacji wymaga proces wydawania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uważamy, że należy wprowadzić ustawowo proces ewidencji czynnych audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli obecnie ewidencja jest prowadzona, to bez uregulowanych zasad. Obecnie nie można sprawdzić, czy faktycznie dana osoba ma uprawnienia audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audytor też nie może wykazać się faktem, że figuruje w rejestrze audytorów. Legitymuje się jedynie certyfikatem, który ma wzór ogólny, nie zawierający istotnych danych, jak na przykład numer uprawnień. Dla przykładu na stronach internetowych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa można sprawdzić, czy dana osoba jest członkiem Izby oraz jaki rodzaj uprawnień posiada. Dane na temat audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego są nieweryfikowalne. W skrajnych sytuacjach może dochodzić do sytuacji, w której dowolna osoba podpisuje się pod Sprawozdaniem z audytu BRD przy użyciu czerwonej pieczęci według nieokreślonego wzoru jako audytor. Zlecający wykonanie audytu brd nie posiada obecnie żadnych narzędzi weryfikacji ważności uprawnień. Proponujemy dodanie zapisów wprowadzających wydawanie certyfikatu audytora BRD w drodze decyzji administracyjnej i wprowadzających obowiązek ewidencji audytorów BRD. Konieczna będzie zmiana wzoru certyfikatu zawarta w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U.2012 poz. 1079).

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika Bielewska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )