List do polityków w sprawie kryzysu klimatycznego

Jako przedstawicielki i przedstawiciele polskich środowisk twórczych wyrażamy głębokie zaniepokojenie tym, że politycy wszystkich opcji startujący w nadchodzących wyborach nie podejmują kwestii dziś najważniejszej - sprawy klimatu. Najnowszy raport ONZ mówi, że człowiek zniszczył równowagę życia na ziemi. Zostało 11 lat na podjęcie i wprowadzenie w życie działań, zanim zmiany klimatu staną się nieodwracalne. Konsekwencje będą katastrofalne dla ludzi i planety. Naukowcy od dawna przestrzegają polityków całego świata, że konieczne jest konkretne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Polscy psychologowie z UW i międzynarodowe środowiska naukowe  nawołują do informowania obywateli o poziomie zagrożenia zmianami klimatycznymi i do przeciwdziałania katastrofie (m. in. raporty International Panel for Climate Change). W działania włączają się artyści i przedstawiciele nauk humanistycznych. Młodzi ludzie wspierani przez dorosłych od miesięcy wychodzą na ulice miast całego świata - również w Polsce - żądając od rządów krajów podjęcia konkretnych działań. Walkę z kryzysem klimatycznym podejmują ruchy obywatelskie, samorządy i aktywiści – bo nie ma w tej chwili pilniejszej sprawy. Na wezwania obywateli odpowiedziały już rządy Wielkiej Brytanii i Kanady, ogłaszając klimatyczny stan wyjątkowy. Rząd Nowej Zelandii podpisał zobowiązanie, że ochrona środowiska jest jednym z najwyższych priorytetów państwowych. Zmiany, które muszą zajść w 38-milionowej Polsce wymagają działań na najwyższym szczeblu państwowym. W obliczu grożącej nam katastrofy ekologicznej, muszą to być zmiany systemowe, prawne, idące w parze ze zmianą nawyków i przyzwyczajeń, przestawieniu mentalności obywateli z konsumpcyjnej na świadomą konieczności samoograniczenia się. Mamy na to tylko 11 lat, czyli niecałe 3 kadencje sejmu. Zmian głębokich i szybkich nie da się przeprowadzić polegając wyłącznie na dobrej woli obywateli. Górnicy słusznie będą się bali utraty pracy. Trzeba ich upewnić, że znajdą ją np. w sektorze energii odnawialnej, przy produkcji elektrycznych samochodów, baterii słonecznych, wiatraków itp. Niezbędne są pieniądze, by mogli się przebranżowić, podobnie, jak inne grupy zawodowe zagrożone utratą pracy. Tego wymaga stan najwyższego zagrożenia, w jakim znalazła się nasza planeta. Od polskich polityków na ten temat nie słyszymy nic. Nie wiemy, jak zamierzają pomóc nam w obliczu nadchodzących zmian. Niedawno zabrakło wody w Skierniewicach. Wkrótce zabraknie jej w innych miejscach. W wyniku susz, świat czekają milionowe migracje „za wodą”. Jako przedstawicielki i przedstawiciele polskich środowisk twórczych zwracamy się z pytaniami obywatelskimi do polskich polityków wszystkich opcji, którzy aktualnie sprawują władzę lub będą ją sprawować w przyszłości: - w jaki sposób chcą rzetelnie informować obywateli Polski o nadciągających zmianach klimatycznych i tym, co może ich czekać w związku z możliwą katastrofą ekologiczną? - jak zamierzają przygotować Polskę na prognozowane przez klimatologów ekstremalne zjawiska pogodowe - powodzie, susze, huragany? - jaka będzie ich polityka w kwestii źródeł energii? W przypadku przechodzenia na odnawialne źródła energii, jaki rodzaj pomocy przewidują dla ludzi dotkniętych tą transformacją (górnicy i inne osoby zatrudnione w branży węglowej)? -  w jaki sposób zamierzają zapobiegać pustynnieniu Polski i dbać o kurczące się najszybciej w Europie zasoby wody? - w jaki sposób będą edukować nowe pokolenia polskich obywateli w kwestii odpowiedzialności ekologicznej? Do wyborów zostały 3 miesiące. Do nieodwracalnych zmian grożących katastrofą 11 lat (raport ONZ). Domagamy się konkretów. Teraz, w programach i na spotkaniach wyborczych.  

Podpisano:

Julia Fiedorczuk

Grażyna Plebanek

 

List poparli m. in:  Olga Tokarczuk (pisarka) Michał Nogaś (dziennikarz, krytyk literacki) Justyna Sobolewska (dziennikarka, krytyczka literacka) Urszula Zajączkowska (poetka, pisarka, botaniczka) Sylwia Chutnik (pisarka, aktywistka) Radosław Kobierski (pisarz, poeta, artysta wizualny) Eliza Kącka (pisarka, krytyczka literacka) Marcin Wicha (pisarz, grafik, rysownik) Paweł Sołtys (muzyk, pisarz),  Wojciech Chmielarz (pisarz) Renata Lis (pisarka), Aleksandra Klich (redaktorka naczelna Wysokich Obcasów), Katarzyna Seiler (dziennikarka, Wysokie Obcasy), Katarzyna Pawłowska (dziennikarka, Wysokie Obcasy), Aleksandra Lubańska-Czubak (dziennikarka, Wysokie Obcasy), Paulina Reiter (dziennikarka, Wysokie Obcasy), Monika Tutak-Goll (dziennikarka, Wysokie Obcasy), Wojciech Chmielarz (pisarz), Marta Minorowicz (reżyserka), Maja Ostaszewska (aktorka), Jagoda Szulc (reżyserka), Agnieszka Holland (reżyserka), Andrzej Saramonowicz (scenarzysta), Filip Springer (reporter), Mariusz Szczygieł (reporter), Małgorzata Szumowska (reporterka), Jacek Dehnel (pisarz), Zyta Rudzka (pisarka), Wojciech Smarzowski (reżyser)


Julia Fiedorczuk, Grażyna Plebanek    Skontaktuj się z autorem petycji