Rozbudowa o trzeci pas ruchu drogi S52 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
przez
IVIA S.A.
Al. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
 
Dotyczy: Rozbudowa o trzeci pas ruchu drogi S52 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica
 

1. Stanowczo protestuję przeciwko likwidacji bezpośredniego zjazdu z DK 94 (przyszła S52) do terenów aktywności gospodarczej ( w rejonie ul. Instalatorów, Sklepowej i Różańskiego):Hydrosolar – centrum magazynowo logistyczne, Futura Park / Faktory Kraków - centrum handlowe, Grupa Cichy-Zasada – salony samochodowe, Leroy Merlin – centrum handlowe. Zgodnie z zaproponowaną koncepcją, likwidacja ww. zjazdu wiąże się z przerzuceniem całości ruchu na ulicę Różańskiego (skrzyżowanie przy salonie Audi/VW), na którym już w chwili obecnej natężenie ruchu powoduje permanentne korki. Zwiększenie ruchu spowoduje całkowity paraliż tego skrzyżowania.  

2. Stanowczo protestuję przeciwko likwidacji istniejącego połączenia układu komunikacyjnego z drogą ekspresową w km ok. 1+600 po stronie prawej na drogę gminną ul. Zielna w Modlniczce. Przedstawione rozwiązania projektowe uniemożliwią funkcjonowania Centrum Logistycznego GLP Kraków Airport Logistic Centre. W przypadku likwidacji połączenia układu komunikacyjnego łączącego Centrum Logistyczne z drogą ekspresową całość tego ruchu zostanie skierowana na sąsiednie drogi gminne oraz drogę powiatową 2128K, które nie są dostosowane ani do przeniesienia ruchu ciężkiego, przyjęcia tak znacznego natężenia ruchu ani pod kątem przejezdności. Wspomnieć należy również o wskazanej do realizacji inwestycji jaką jest budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej 79: inwestycja ta zlikwiduje obecne połączenie ul. Willowej przez drogę krajową w kierunku autostrady A4 przenosząc je na układ drogowy Zabierzowa co znacznie wydłuży trasy dojazdu do Centrum obciążając obecny układ drogowy, powodując jeszcze większą uciążliwość dla mieszkańców Gminy Wielka Wieś.  

3. Wykonany przez Gminę Wielka Wieś ciąg pieszo rowerowy po południowej stronie DK 94 w rejonie firmy Hydrosolar w m. Modlniczka, należy w ramach przebudowywanej drogi krajowej pozostawić w obecnej lokalizacji lub zaprojektować i wykonać alternatywny w przypadku kolizji z planowaną przebudową.  

4. W ramach przebudowy ul. Handlowców w m. Modlniczka oraz ul. Łąkowej w m. Rząska należy przewidzieć dopuszczenie na tej drodze ruchu komunikacji publicznej oraz przewidzieć ciąg pieszo-rowerowy.  

5. Wnioskuję, aby w ramach przebudowy drogi krajowej uwzględnić przebudowę skrzyżowania jej z ul. Krakowską w Modlniczce wykonując przejście pod drogą krajową (ciąg pieszy) po obu stronach ul. Krakowskiej lub rozbudowę istniejącego chodnika od skrzyżowania z ul. Zielną do skrzyżowania z ul. Willową, poprzez jego poszerzenie.  

6. W trakcie rozbudowy wnioskuję o jak najszybszy obustronny montaż ekranów dźwiękochłonnych, między węzłami Modlniczka i Modlnica na całej długości wskazanego odcinka, z uwagi na zagrożenie znacznie zwiększonym hałasem spowodowanym natężeniem ruchu po oddaniu inwestycji.  

7. Wnioskuję o zaprojektowanie i wybudowanie kładki pieszo- rowerowej łączącej ul. Lipową w Modlniczce z CH Futura, z uwagi na likwidację ciągów pieszych na węźle Modlniczka. Umożliwi ona mieszkańcom wskazanego rejonu pieszą komunikację ze strefą handlową, w której pracują lub robią zakupy.

8. Wnioskujemy o zaprojektowanie na planowanym odcinku cichego asfaltu tzn. klasa nawierzchni redukujaca hałas (cicha). Oznaczaloby to zastosowanie rozwiazania PA8/PA11. Wniosek opieramy na badaniach nad ochrona przed hałasem drogowym w ramach projektu OT1-1D/PK-PW-PWR-IBFiM-PL. Zrealizowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA w 2016-2018 roku.  

9. Wnioskuję o przebudowę węzła Modlniczka, polegającą na budowie łącznicy umożliwiającej ruch samochodowy w kierunku węzła Modlnica (z drogi krajowej nr 7)

 


Sołectwo Modlniczka    Skontaktuj się z autorem petycji