Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Krakowie

378118343_6891468857571194_1500783620950045024_n.jpgKochani Mieszkańcy!
Po raz kolejny zwracamy się z gorącą prośbą o podpisanie petycji ws. rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Krakowie. Szkoła z tradycjami, szkoła, której patronem jest Stanisław Wyspiański, niszczeje w naszych oczach. Teren budowy, rozpoczętej kilka lat temu wygląda jak pobojowisko. To hańba dla Miasta Krakowa, aby przedłużać ten stan. Nie będziemy już cierpliwi i będziemy głośno krzyczeć "Żądamy włączenia naszej szkoły do przyszłorocznego budżetu i budowy nowego budynku przedszkolnego"!!! Chcemy, aby nasze dzieci miały godziwe warunki do nauki i zabawy, aby sale nie były przepełnione, a nasze Pawie Piórko wreszcie wyrosło!! Nie od dziś wiadomo, że stale nas przybywa, a infrastruktura, z której korzystamy, jest niewystarczająca. W naszej lokalizacji prowadzone są budowy deweloperskie, które w najbliższym czasie jeszcze bardziej przyczynią się do zapełniania, już przetłoczonej szkoły. Wypełniajmy petycję! 
 
 
Tekst petycji:
 
Kraków, 21.09.2023 r.
 
Szanowny Pan Prezydent Miasta Krakowa,Szanowny Pan Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,Panie i Panowie Radni Miasta Krakowa
 
PETYCJAw sprawie; 
Rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14  przy ulicy Stawowej 179 w Krakowie
 
My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się po raz kolejny z prośbą o wprowadzenie do planu finansowego Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 i kolejne środków na kontynuację prac związanych z rozbudową Zespolu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 przy ul. Stawowej 179 w Krakowie.Zwracamy się w imieniu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mieszkańców oraz przyszłych mieszkańców okolic szkoły.Na chwilę obecną Przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie i edukację dzieci od 3 do 6 roku życia, w pięciu grupach. Przedszkole oferuje: kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia i zabawy prowadzone zgodnie z podstawą programową MEiN, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne, naukę języka angielskiego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, atrakcyjne wycieczki oraz miłą i przyjazną atmosferę. Proponuje również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pomaga w adaptacji do przedszkola poprzez organizację dni adaptacyjnych oraz możliwość towarzyszenia dzieciom na zajęciach. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00. W szkole funkcjonuje 14 oddziałów klas od  I - VIII. Nowy obiekt jest niezbędny ze względu na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie wychowania przedszkolnego, a dotychczasowy obiekt nie pozwala na zapewnienie opieki przedszkolnej wszystkim chętnym oraz mieści się w zaadoptowanej części budynku szkoły. W związku z dynamicznym powstawaniem nowych osiedli w rejonie szkoły z roku na rok rośnie liczba chętnych do zapisu do przedszkola i szkoły. W ostatnich latach przedszkole nie przyjmuje już wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji, gdyż dysponuje miejscami tylko w pięciu oddziałach, czyli co roku przyjąć może tylko ok. 25 nowych przedszkolaków, podczas gdy składanych wniosków jest drugie tyle. Wzrasta również liczba dzieci uczęszczających do szkoły, co w prostej drodze doprowadzi do konieczności przeznaczenia zajmowanych przez przedszkole pomieszczeń na sale dla uczniów szkoły, aktualnie konieczna stała się  nauka w systemie zmianowym. Na przełomie 2012/2013 a 2022/2023 liczba uczniów, dzieci przedszkolnych wzrosła z 276 do 420. Brak jest również pomieszczeń na świetlicę szkolna, do której zapisanych jest ponad 150 uczniów. Należy zaznaczyć, że jest to jedyne przedszkole samorządowe na terenie Bronowic Wielkich. Najbliższe przedszkola znajdują się w odległości kilku kilometrów, podczas gdy w ostatnich latach w okolicy powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Ta część miasta cechuje się wyjątkowo dynamicznym rozwojem budynków mieszkalnych.Zespół Szkolny – Przedszkolny nr 14 dysponuje opracowaną w 2018 roku koncepcją architektoniczną, pozwoleniami, przyłączami.  Konieczne jest  kontynuowanie rozpoczętych prac. Szacunkowy koszt to ok.19 mln złotych na realizację. Nasza petycja podyktowana jest następującymi przesłankami:W okolicy przybyło wielu mieszkańców w związku z dynamiczną rozbudową kolejnych osiedli mieszkaniowych. Rozbudowa ZSP 14 pozwoli na zwolnienie dodatkowych sal dla uczniów szkoły. Pozwoli to na wyeliminowanie zmianowości w Szkole. W konsekwencji rozbudowa szkoły może umożliwić pracę w pomieszczeniach adekwatnych do potrzeb, a niezaadoptowanych, jak to ma miejsce teraz.Przedszkole nadal znajdowałoby się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, co ułatwiłoby rodzicom, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym organizację dowozu dzieci do placówek.Apelujemy do Pana Prezydenta oraz do Radnych Miasta Krakowa o wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców i umożliwienie rozbudowy Zepołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 przy ul. Stawowej 179 w Krakowie przeznaczając środki finansowe z Budżetu Miasta Krakowa konieczne na realizację tej ważnej inwestycji
 
 
 
Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 25 w Krakowie oraz Szkoły Podstawowej nr 51 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w imieniu Rodziców Uczniów i dzieci uczęszczających do ZSP 14

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Rodziców do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...