Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Krakowie

Kochani Mieszkańcy!

Nie od dziś wiadomo, że stale nas przybywa, a infrastruktura, z której korzystamy, jest niewystarczająca. Nasze dzieci gniotą się w szkole przy ul. Stawowej lub są rozwożone po innych placówkach, gdyż w tej nie ma miejsca. Nie musi tak być. Potrzebujemy dużej szkoły, która pomieści wszystkie dzieci! Od lat są plany na budowę nowego budynku, ale stale wypadamy z budżetu miejskiego

Musimy trochę powalczyć o swoje! Od tego tygodnia tu, w szkole i w sklepie przy Ojcowskiej (Delikatesy Premium) można podpisywać petycję w sprawie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 napisaną przez Radę Rodziców. Mamy piękny mural, miejmy i piękną szkołę! Petycję mogą podpisywać wszyscy. Zachęcie do tego rodzinę i znajomych, udostępniajcie ją w mediach społecznościowych - każda z osób petycje może podpisać tylko raz! Jeżeli podpisujesz wersję papierową to nie podpisuj online.

 

Tekst petycji:

 

Kraków, 05.12.2022 r.

 

Szanowny Pan Prezydent Miasta Krakowa,Szanowny Pan Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,Panie i Panowie Radni Miasta Krakowa

 

PETYCJAw sprawie; 

Rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14  przy ulicy Stawowej 179 w Krakowie

 

My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się po raz kolejny z prośbą o wprowadzenie do planu finansowego Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 i kolejne środków na kontynuację prac związanych z rozbudową Zespolu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 przy ul. Stawowej 179 w Krakowie.Zwracamy się w imieniu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mieszkańców oraz przyszłych mieszkańców okolic szkoły.Na chwilę obecną Przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie i edukację dzieci od 3 do 6 roku życia, w czterech grupach. Przedszkole oferuje: kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia i zabawy prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne, naukę języka angielskiego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, atrakcyjne wycieczki oraz miłą i przyjazną atmosferę. Proponuje również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pomaga w adaptacji do przedszkola poprzez organizację dni adaptacyjnych oraz możliwość towarzyszenia dzieciom na zajęciach. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00. W szkole funkcjonuje 14 oddziałów klas od  I - VIIINowy obiekt jest niezbędny ze względu na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie wychowania przedszkolnego, a dotychczasowy obiekt nie pozwala na zapewnienie opieki przedszkolnej wszystkim chętnym oraz mieści się w zaadoptowanej części budynku szkoły. W związku z dynamicznym powstawaniem nowych osiedli w rejonie szkoły z roku na rok rośnie liczba chętnych do zapisu do przedszkola i szkoły. W ostatnich latach przedszkole nie przyjmuje już wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji, gdyż dysponuje tylko 100 miejscami w czterech oddziałach, czyli co roku przyjąć może tylko ok. 25 nowych przedszkolaków, podczas gdy składanych wniosków jest drugie tyle. Wzrasta również liczba dzieci uczęszczających do szkoły, co w prostej drodze doprowadzi do konieczności przeznaczenia zajmowanych przez przedszkole pomieszczeń na sale dla uczniów szkoły, aktualnie konieczna stała się  nauka w systemie zmianowym.  Na przełomie 2012/2013 a 2022/2023 liczba uczniów, dzieci przedszkolnych wzrosła z 276 do 420. Brak jest również pomieszczeń na świetlicę szkolna, uczniowie korzystają z jadalni. Należy zaznaczyć, że jest to jedyne przedszkole samorządowe na terenie Bronowic Wielkich.Najbliższe przedszkola znajdują się w odległości kilku kilometrów, podczas gdy w ostatnich latach w okolicy powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Ta część miasta cechuje się wyjątkowo dynamicznym rozwojem budynków mieszkalnych.Zespół Szkolny – Przedszkolny nr 14 dysponuje opracowaną w 2018 roku koncepcją architektoniczną, pozwoleniami, przyłączami.  Konieczne jest  kontynuowanie rozpoczętych prac. Szacunkowy koszt to ok.19 mln złotych na realizację. Nasza petycja podyktowana jest następującymi przesłankami:W okolicy przybyło wielu mieszkańców w związku z dynamiczną rozbudową kolejnych osiedli mieszkaniowych. Rozbudowa ZSP 14 pozwoli na zwolnienie dodatkowych sal dla uczniów szkoły. Pozwoli to na wyeliminowanie zmianowości w Szkole. W konsekwencji rozbudowa szkoły może umożliwić pracę w pomieszczeniach adekwatnych do potrzeb, a niezaadoptowanych, jak to ma miejsce teraz.Przedszkole nadal znajdowałoby się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, co ułatwiłoby rodzicom, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym organizację dowozu dzieci do placówek.Apelujemy do Pana Prezydenta oraz do Radnych Miasta Krakowa o wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców i umożliwienie rozbudowy Zepołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 przy ul. Stawowej 179 w Krakowie przeznaczając środki finansowe z Budżetu Miasta Krakowa konieczne na realizację tej ważnej inwestycji

 

 

 

Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 25 w Krakowie oraz Szkoły Podstawowej nr 51 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w imieniu Rodziców Uczniów i dzieci uczęszczających do ZSP 14

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Rodziców do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...