Rozpoczynamy prace przygotowawcze do Okrągłego Stołu dot. Migrantów i Uchodźców

Warszawa, 8 listopada 2021 r.

Pani Jarosława MAĆKOWIAK                                                 

Dyrektor Biura Ministra

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

dot.  BPRM.414.38.2021(2) [KWRID: 976684]

Szanowna Pani Dyrektor,

W dniu 18 października br. Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA otrzymał informację o przekazaniu przez Kancelarię Premiera na Pani ręce jako Dyrektora Biura Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych listu otwartego Polska YWCA do Prezydenta i Premiera.

List ten dotyczył sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Był apelem o jak najszybszą akcję ratowania życia ludzi na granicy i wskazywał na potrzebę zorganizowania Okrągłego Stołu dot. Migrantów i Uchodźców. Obecnie pod apelem o ratowanie życia podpisuje się coraz więcej organizacji i osób.

W ciągu minionego czasu, który upłynął od wysłania listu do chwili obecnej sytuacja na granicy uległa pogorszeniu. Białoruska armia nie dopuszcza migrantów do legalnych przejść granicznych. Pozostawia ich w lesie, coraz częściej na mrozie, w nieludzkich warunkach. Cały czas umierają ludzie.

Jednocześnie społeczeństwo organizuje się do udzielania pomocy. Coraz sprawniej działa wymiana informacji. W kościołach, szkołach i innych instytucjach organizowane są zbiórki na potrzeby migrantów i uchodźców. Księża na mszach coraz powszechniej wzywają do modlitwy o pokojowe rozwiązanie sytuacji na granicy. Na 21 listopada planowana jest ogólnopolska zbiórka pieniędzy w kościołach. Coraz częściej pojawia się w społeczeństwie przekonanie, że choć ludzie w lasach na granicy białorusko-polskiej są ofiarami zbrodni prezydenta Łukaszenki, to nasz rząd współuczestniczy w tym wydając polecenie nie przyjmowania wniosków o azyl i odmawiając zorganizowania „korytarza humanitarnego” przez Caritas i Polski Czerwony Krzyż.

Warto podkreślić, iż szlak wiodący przez zieloną granicę pomiędzy Białorusią, a Polską, jest najdroższym z istniejących opcji przemytniczych. Uchodźcy przebywający w lasach nie są biedotą zainteresowaną europejskimi świadczeniami socjalnymi, a ludźmi z wyższym czy zawodowym wykształceniem, którzy mogą zasilić polski rynek. Wiemy o lekarzach, pielęgniarkach, naukowcach, inżynierach, nauczycielach, przedsiębiorcach, rzemieślnikach, którzy zdecydowali się wziąć całe rodziny, małe dzieci, kobiety, starców, by rozpocząć nowe życie w bezpiecznych warunkach.

Zamierzamy skupić się na tworzeniu możliwości, dzięki którym ludzie napływający do Europy, będą chcieli zostać w Polsce, a nie ruszać dalej na zachód czy północ. W interesie nas wszystkich jest bowiem byśmy nie byli jedynie krajem tranzytowym. Przyjęliśmy po wojnie wielu Greków, w ostatnich latach Czeczenów, Wietnamczyków, Ukraińców czy Białorusinów. W sytuacji kryzysu demograficznego migranci to jedyna szansa na godne warunki życia ludzi starszych w naszym kraju.

Każdy migrant czy uchodźca gotowy do pracy w Polsce, a więc płacenia podatków, powinien dostać prawo pobytu i jak najszybszą edukację językową, kulturową i ewentualnie zawodową, by móc podjąć legalną pracę i płacić podatki. Jednocześnie jesteśmy przekonane, iż wiele z osób dziś szukających schronienia w Europie zechce powrócić do swojej ojczyzny, gdy minie zagrożenie ich życia lub będą szanse na godne życie we własnym kraju.

Uważamy, iż otwarcie polskich granic dla wszystkich, również dla Białorusinów, to jedyna możliwość wyjścia z godnością z tej trudnej historycznie sytuacji. Wierząc, że tak się wkrótce stanie, rozpoczynamy prace przygotowawcze do Okrągłego Stołu dot. Migrantów i Uchodźców.

Do prac przygotowawczych do Okrągłego Stołu dot. Migrantów i Uchodźców zaproszeni zostaną m.in: organizacje pozarządowe i samorządy udzielające pomocy na granicy, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Związki Muzułmańskie, Jezuickie Centrum Społeczne w Akcji, Polska Rada Ekumeniczna, inne organizacje humanitarne i obywatelskie i aktywni Obywatele.

 


Magdalena Dziadosz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Dziadosz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...