Petycja o zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia lub zakończenia działalności Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim oraz o udzielenie realnego wsparcia w realizacji jej statutowych celów

Absolwenci i miłośnicy Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim, rodzice i opiekunowie prawni dzieci aktualnie uczęszczających do tej publicznej placówki edukacyjnej oraz mieszkańcy i byli mieszkańcy Gminy Węgorzyno

 

Do: Rada Powiatu Łobeskiego, Rada Miejska w Węgorzynie

 

    My, niżej podpisani, apelujemy do władz samorządowych Powiatu Łobeskiego oraz Gminy Węgorzyno o zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia lub zakończenia działalności Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim oraz o udzielenie realnego wsparcia w realizacji jej statutowych celów, mając na uwadze jej dotychczasowe zasługi w publicznej edukacji oraz wkład w utrwalaniu polskości na Pomorzu Zachodnim.

    Z wdzięcznością przyjmiemy również wszelkie działania prawne, organizacyjne i materialne władz samorządowych, których celem będzie zagwarantowanie, by proces edukacji w tej szkole przebiegał bez zakłóceń teraz i w przyszłości, a pedagodzy mieli stworzone takie warunki pracy, by móc z godnością wykonywać swój zawód i przekazywać swoją wiedzę z korzyścią zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dobra Ojczyzny.

    Władze samorządowe przez dziesiątki lat dbały o to, by dostęp do edukacji nie został scentralizowany. Istnienie kilku placówek szkolnych zapewnia bowiem nie tylko krótszą drogę do szkoły i wiedzy, ale przede wszystkim generuje zdrową rywalizację zespołów pedagogicznych skutkującą podniesieniem poziomu kształcenia.

    Uważamy, że dla dobra społeczności lokalnej w Gminie Węgorzyno powinno funkcjonować kilka publicznych szkół podstawowych, w tym Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim.

   Liczymy, że władze samorządowe będą dążyć, by placówki te nie były obiektem przetargów politycznych i światopoglądowych lokalnych grup interesów.

   Deklarujemy, że społecznie wspierać będziemy funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim.

   Wyrażamy nadzieję, że nasza prośba spotka się z pozytywną reakcją władz samorządowych.

18815354_1197089833751039_7815914595824304860_o1.jpg67528042_2149589151834431_1140364463342354432_o1.jpg18814746_1196736467119709_8710981588512696454_o_(1)1.jpg

 
Grzegorz Piekarzewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grzegorz Piekarzewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook