Sciana wspinaczkowa w Olsztynie

Badanie  opinii publicznej

w sprawie budowy ściany wspinaczkowej w Olsztynie.

Jesteśmy grupą profesjonalistów i entuzjastów wspinaczki oraz członkami klubu wysokogórskiego w Częstochowie, a przede wszystkim mieszkańcami Gminy Olsztyn, która promuje turystkę i rekreację w swoim regionie. Wnosimy o podjęcie działań  prowadzących do powstania w Olsztynie ściany wspinaczkowej.

 

Na przełomie ostatnich dwóch lat na terenie olsztyńskich skał można zauważyć spory wzrost liczby osób wspinających się jest to zasługa lokalnej społeczności wspinaczy która ubezpiecza drogi wspinaczkowe, oraz z popularyzacją sportu, jakim jest wspinaczka, w naszych okolicach. Jednak nie każdy może sobie pozwolić na wspinanie po skałach, ponieważ wiąże się to ze sporymi wydatkami. Ściana wspinaczkowa jest alternatywnym rozwiązaniem, dzięki któremu każdy może rozpocząć przygodę ze wspinaniem. Obiekt tego rodzaju ma wiele zalet, do których należą przede wszystkim następujące:

 

  • Aktywne spędzanie czasu i poprawa kondycji fizycznej dla osób początkujących i amatorów, w bezpiecznych warunkach i pod okiem instruktora .
  • Organizowanie zajęć w ramach wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych na każdym etapie edukacji.
  • Prowadzenie rehabilitacji i zajęć o charakterze leczniczym.
  • Organizacja sekcji wspinaczkowej oraz zawodów.
  • Profilaktyczne korzyści płynące z uprawiania sportu, aktywizacji społeczności lokalnej, poprawy kondycji fizycznej młodzieży i osób starszych.
  • Wspinanie się dostarcza wielu pozytywnych emocji, nowych wrażeń i przeżyć, a także uczy odpowiedzialności, partnerstwa, współpracy w zespole. Pozwala pokonać bariery
    i realizować cele.

 

Wierzymy, iż gmina Olsztyn oraz Wójt gminy Tomasz Kucharski, w porozumieniu z młodzieżą, przyczyni się do budowy ściany wspinaczkowej w Olsztynie. Budynkami w których mogła by powstać taka konstrukcja są: Hala sportowa oraz sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej. Wierzymy w pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i jesteśmy otwarci na spotkania w sprawie omówienia tej, jakże ważnej dla nas inwestycji.

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji w sprawie budowy ściany wspinaczkowej.

Grupa nieformalna "Wspinaczkowy ruch" na rzecz utworzenia ściany wspinaczkowej w Olsztynie.

Łukasz Dudek

Paweł Jelonek

Daniel Piątek

Rafał Sieradzki

Przemysław Szklarek

Jakub Tomalski

Maciek Mielka

wspinaczkowyruch@gmail.com

 

Czy Pani/Pana zdaniem w Gminie Olsztyn

jest potrzebna ścina wspinaczkowa?