Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji. Wyraź poparcie dla obywatelskiej ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

Komentarze

#1

nie można ograniczać prawa do posiadania broni praworządnym obywatelom

Andrzej Turczyn (Koszalin, 2018-03-03)

#15

Nie zgadzam się z unijną dyrektywą

Jakub Mencel (Czerwionka-Leszczyny , 2018-03-03)

#26

Bo nie chce dobrej zmiany...

Anna bisikiewicz-augustyniak (Wróblowice, 2018-03-03)

#27

Chcę.

Michał Romaniuk (Radzyń Podlaski, 2018-03-03)

#33

Nie ufam rządowi który nie ufa obywatelom. Komuna się skończyła

Przemysław Węgier (Trondheim, 2018-03-03)

#34

Prawo do obrony jest prawem naturalnym

Piotr Kalmus (Warszawa, 2018-03-03)

#39

Każdy ma prawo bronić siebie I swojej rodziny wszelkimi sposobami i nikt nie może tego zabronić.

Malgorzata Malgorzata Singh (Tullibody, 2018-03-03)

#41

Przestępcy i tak mają dostęp do broni, a nic nie działa tak odstraszająco na przestępcę, jak świadomość tego że ofiara może się obronić.

Grzegorz Bugla (Krzyżanowice, 2018-03-03)

#42

Prawo do posiadania broni jest fundamentem demokracji.

Mariusz Wysocki (Warszawa, 2018-03-03)

#43

Chcę się czuć bezpiecznie ja i moja rodzina a posiadanie broni w tym pomaga!

Artur Włodarczyk (Warszawa, 2018-03-03)

#44

Domagam się od Rządu zaniechania jakichkolwiek prac zmierzających do zaostrzenia prawa posiadania broni przez praworządnych Polaków, w szczególności prac mających za cel wdrożenie unijnej dyrektywy uchwalonej w dniu 17.05.2017 r. Ponadto domagam się aby Sejm uchwalił przygotowaną przez środowiska społeczne - obywatelską ustawę o broni i amunicji, która została złożona w Sejmie przez grupę posłów (druk sejmowy nr 1692).

Bartosz Chyliński (Rybnik, 2018-03-03)

#50

Polska powinna naprawiać swego rodzaju patologię jaką jest UoBiA - spuścizna minionego ustroju - i racjonalizować dostęp do broni dla praworządnych obywateli, a nie go ograniczać (mimo iż Polska już jest jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie i na świecie).

Michał Ojdowski (Gdańsk, 2018-03-03)

#65

za długo by opisywać ,żeby wszystko było jasne i czytelne .Kiedy wreszcie Polska nie będzie na szarym końcu europy chociażby pod tym względem
obie ręce za dostępem do broni, oczywiscie łatwiejszym.

Marek Czerniakowski (Mszczonów, 2018-03-03)

#78

tylko posiadanie broni jest w stanie ochronić obywateli przed napastnikami

Tomasz Sapiński (Banino, 2018-03-03)

#80

Ma być normalnie.

Romuald Olszewski (Suwalki, 2018-03-03)

#84

Nie powinno się ograniczać, moich nabytych praw.

Leszek Siedlecki (Warszawa, 2018-03-03)

#85

Podpisuję ponieważ wreszcie trzeba po 100 latach zerwać ze zniewoleniem wprowadzonym przez władze zaborów, które wymazały Polskę z mapy Europy, a później było to kontynuowane przez zbrodnicze władze systemu komunistycznego. Obecne władze również mają zakusy na maksymalne ograniczenie wolności obywateli. Uważam, że należy władzom naszego kraju uświadomić, że my, obywatele chcemy być wreszcie wolni i traktowani podmiotowo czego wyrazem jest między innymi posiadanie broni. Broń jest również potrzebna do obrony własnej, członków rodziny, swojego majątku, a także do realizowania pasji strzeleckiej.

Grzegorz Wojciechowski (Poznań, 2018-03-03)

#96

Jestem przeciw

Zbigniew Kaczmarek (Murowana Goślina , 2018-03-03)

#98

Prawo posiadania broni przez prawych obywateli, to prawo do wolności.

Arkadiusz Osinski (Evesham, 2018-03-03)

#116

Dostęp do broni jest prawem podstawowym, które nie powinno być regulowane.

Kamil Nagrodzki (Piastów, 2018-03-03)

#121

Ponieważ zgadzam się z petycją, a absolutnie nie wierze utajnionym pracom rządu. Rząd nie powinien tworzyć prawa, jest instytucją wykonawczą a nie ustawodawczą.

Paweł Sagała (Kostrzyn Wlkp., 2018-03-03)

#130

Cenię sobie wolność i życie własne jak i bliskich

Damian Kasza (Świętochłowice, 2018-03-03)

#131

Uważam że praworządny obywatel powinien mieć dostęp do broni w pełnym zakresie bez ograniczeń

Piotr Lewandowski (Aleksandrów Łódzki, 2018-03-03)

#133

Każdy ma prawo do posiadania broni.

Wojciech Garleja (Sosnowiec, 2018-03-03)

#138

Czas zmienić to i owo, na pohybel moich wrogów. Najwyższa pora. Pozdrawiam wszystkich, myślących podobnie

Dariusz Zdziarski (Busko - Zdrój , 2018-03-03)

#143

Podpisuję, ponieważ jestem za prawem obywateli do posiadania broni, jeśli spełniają normy w przepisach

Jan Jóźwiak (Kutno, 2018-03-03)

#144

Oczekuję poważnego potraktowania prawa do obrony, w tym do posiadania broni tak jak w Szwajcarii.

Czesław Ozga (Przykona, 2018-03-03)

#151

Nie wolno ograniczac dostepu do broni, dla prawego obywatela.

Marek St. Benon Leciej (Scarborough, 2018-03-03)

#152

Prawo do broni jest podstawowym prawem człowieka, natomiast zaufanie Państwa do praworządnego obywatela podstawą państwa demokratycznego.

Andrzej Kacprzyk (Wola Wysoka 9, 2018-03-03)

#153

Popieram inicjatywę ROMB. Normalny obywatel ma prawo do normalnej obrony !!!

Jakub Karcz (Józefów, 2018-03-03)

#162

To ograniczanie wolności obywateli.

Tomasz Dyl (Cambridge, 2018-03-03)

#165

nie zgadzam sie na zaostrzenie przepisow dotyczacych posiadania broni w polsce

Dariusz Kramin (Gdnia, 2018-03-03)

#169

Uważam, że każdy zdrowy na umyśle, niekarany Polak ma prawo do prywatnej produkcji bezpieczeństwa w swoim otoczeniu.

Michał Dębowski (Gdańsk, 2018-03-03)

#171

Wolny dostęp do broni dla obywateli jest podstawową gwarancją bezpieczeństwa i niepodległości Państwa oraz suwerennego rozwoju Wspólnoty Narodowej.

Ładysław Lipkowski (Warszawa, 2018-03-03)

#177

Nie dla ograniczenia dostepu do broni.

Michał Jaworowski (Piaski, 2018-03-03)

#180

jestem za posiadaniem broni palnej, gwarantuje nam to konstytucja jesteśmy wolnymi ludźmi,nie jesteśmy niewolnikami,mamy prawo do obrony miru domowego.

Jerzy Suchodolski (Ostrowe Stańczyki, 2018-03-03)

#187

Prawy obywatel ma prawo bronić się przed przestępcą, który o pozwolenie na broń nie pyta - i tak ją ma.

Daniel Gromala (Chrzanów, 2018-03-03)

#195

Podpisuję ponieważ nie zgadzam się na dyktaturę i ograniczanie wolności w moim kraju. Tylko hitlerowcy i staliniści odbierali Polakom broń.

Tomasz Dudek (Kraków, 2018-03-03)

#200

Szczyt, głupoty!
Rozbrajać, najbardziej rozbrojony w tej części Europy naród, tylko dlatego że Islamscy terroryści mordują Europejczyków z nielegalnie posiadanej broni - brawo!

Sławomir Pyzel (Warszawa, 2018-03-03)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...