List otwarty w sprawie tzw. małej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Komentarze

#208

Danuta Makowicz-Poliszot

Danuta Makowicz-Poliszot (Kraków, 2019-05-27)

#214

Przeraża mnie powrót do kraju monopartyjnych, centralistycznych rządów. Jedynie zjednoczenie się wszystkich ludzi nauki w obronie PANu, ale też przeciw skutkom reformy Uniwersytetów i nauki może coś dać.

Ireneusz Krzemiński (Warszawa, 2019-05-27)

#243

Podpisuję, ponieważ zgadzam się z treścią listu.

Włodzimierz Kutner (Warszawa, 2019-05-28)

#269

Jestem przeciwnikiem ograniczania autonomii instytucji naukowych

Aleksander Wirpsza (Warszawa, 2019-05-29)

#302

Podpisuję, ponieważ mam już dość psucia prawa.

Waldemar Drelich (Warszawa, 2019-05-31)

#308

Wiktor Szwaja

Wiktor Szwaja (Wrocław , 2019-05-31)

#323

Podpisuję, ponieważ chciałabym, że by nowe prawa dotyczące naszej pracy były w większym stopniu konsultowane ze środowiskiem oraz były bardziej kompromisowe.

Barbara Pałys (Warszawa, 2019-06-03)