Petycja ws. przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu RP w kodeksie postępowania cywilnego

Komentarze

#4

Podpisuję, poniewaz uwazam, ze proponowany przepis narusza prawo obywatela do dwuinstancyjnego postepowania sądowego. Ustawa o kosztach sądowych jest bardzo skomplikowana i niejednokrotnie niezbędna jest jej wykladnia dokonywana przez Sad Najwyzszy. Podobny rygor był już wcześniej i wywołał ogromne szkody społeczne. Ten przepis jest przeciwko obywatelom.

Magdalena Fertak (Warszawa, 2019-06-28)

#6

Prawo do sądu oraz prawo do nieskrępowanej reprezentacji w postępowaniu sądowym nie może zostać ograniczone w żadnym miejscu i czasie, albowiem prawa te tyczą się nierozerwalnie z godnością osoby ludzkiej

Sławomir Bajek (Lipno, 2019-06-28)

#24

Podpisuję, ponieważ jest to w moim interesie.

Tamara Wadas (Celestyny, 2019-06-28)

#29

Ta nowelizacja stanowi nieproporcjonalne ograniczeniale prawa do sądu. Służy załatwianiu i pozbywaniu się spraw formalnie, a nie przez ich merytoryczne rozpatrzenie.

Magdalena Matusiak-Frącczak (Łódź , 2019-06-28)

#33

To pułapka

Beata Kowalczyk (Chotomów, 2019-06-28)

#40

Ponieważ wszyscy jesteśmy równi wobec prawa

Małgorzata Maj (Warszawa, 2019-06-28)

#43

Poprawka Senatu jest słuszna i chroni obywateli dochodzących swych praw w sądach cywilnych

Jerzy Marcin Majewski (Poznań, 2019-06-28)

#55

Nadmierna biurokracja powoduje niepotrzebne zwłoki w rozpatrzeniu wszelkich spraw.
Miast ułatwić rozpoznanie sprawy i zakończenie jej przedłużamy w nieskończoność jej rozpoczęcie

Michał Bardoń (Żagań, 2019-06-28)

#60

Całe to nowe kpc jest fatalne, w tym szczególnie opłata karna i obowiązek stawiennictwa na pierwszym posiedzeniu.

Grzegorz Kieliszczyk (Warszawa, 2019-06-28)

#67

Tego typu rozwiązania nie służą obywatelom ani nie służą usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.

Jakub Jakubiak (Wągrowiec, 2019-06-28)

#70

Lublin

Wioleta Czyż-Zdunek (Lublin , 2019-06-28)

#78

Podpisuję ponieważ chcę żyć w Polsce prawa a nie Polsce PiS.

Justyna Guldynowicz (Lublin, 2019-06-28)

#80

to jest niesprawiedliwe rozwiazanie

Piotr Pikinski (Gdansk, 2019-06-28)

#85

Jest to ważne społecznie

Krzysztof Myslinski (Kołobrzeg, 2019-06-29)

#92

Petycja jak również objęty nią wniosek o akceptację przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach, a następnie przez Sejm RP poprawki oznaczonej w druku senackim 1196Z numerem II.3, o treści "w art. 1 skreśla się pkt 38", jest ze wszech miar słuszna, logiczna i zapobiega nieuzasadnionemu wprowadzeniu do kodeksu postępowania cywilnego, w istocie elementu "kary" i to wprost z ustawy obciążającej stronę/osobę, która "nie jest winną" ewentualnemu uchybieniu pełnomocnika procesowego. Przeczy to zasadzie prawnej, że winę należy udowodnić, a odpowiedzialność winien ponieść "sprawca" a nie "ofiara", z czym niewątpliwie mielibyśmy do czynienia, gdyby proponowany przepis art. 130(2a) kpc został przyjęty bez uwzględnienia wprowadzonej przez Senat poprawki oznaczonej w druku senackim 1196Z numerem II.3.

Joanna Votta (Warszawa, 2019-06-29)

#107

Zalezy mi dostepie do sadu

Michał Biedka (Warszawa, 2019-06-29)

#111

Uważam petycję za uzasadnioną.

Łukasz Wydra (Warszawa, 2019-06-29)

#128

Nie zgadzam się z kuriozalnymi zmianami wprowadzanymi do procedury cywilnej, a stanowisko w tym zakresie wyraziło już wielu uznanych prawników.

Karolina Kuczyńska (Sochaczew, 2019-06-29)

#139

Ta zmiana na pewno nie przyczyni się do ułatwienia obywatelom i tak trudnej już drogi sądowej!

Ewelina Marcińczyk (Białystok, 2019-06-29)

#144

Chcę usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, a nie ograniczania dostępu.

Elżbieta Płatek (Warszawa, 2019-06-29)

#152

Nie zgadzam się na uchwalanie bubli prawnych.

Piotr Figiel (Lublin, 2019-06-29)

#154

Petycja jest w pełni zasadna z z uwagi na zbyt wysokie penalizowanie uchybienia.

Marcin Moszczyński (Warszawa , 2019-06-29)

#174

Dość juz uchwalania przepisów pozbawiacych zwykłych ludzi obrony i uchwalania głupich ustaw

Anna Nurczynska (Jedrzejów, 2019-06-29)

#191

Uwazam ze takie prawo jest krzywdzace dla obywateli.

Maja Wasiluk (Koszalin, 2019-06-29)

#192

Podpisuję ponieważ tak uważam.

Magdalena Czernicka - Baszuk (Warszawa, 2019-06-29)

#198

To słuszne

Stacho Marzec (Rożki Kolonia, 2019-06-30)